• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění upravovat
  • @Odbor - administrativni má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst

Zánik členství při nezaplacení příspěvku

původce:
Administrativní odbor
typ:
vyhláška
zkratka:
AO-ZanikClenstvi
zásadní:
ne

Administrativní odbor v souladu s §10 PrP vyhlašuje následující:

Pokud u člena uplyne lhůta podle §2 PrP k zaplacení příspěvku, administrativní odbor poučí člena do 14 dní od vypršení, že musí doplatit příspěvek. Pokud lhůta pro zaplacení uplyne a člen příspěvek nedoplatí, vyrozumí o tom administrativní odbor příslušné krajské předsednictvo.

Členství zaniká vzetím na vědomí krajským předsednictvem. Pokud člen příspěvek nedoplatí a krajské předsednictvo nevezme v přiměřené době zánik členství na vědomí, vezme ho na vědomí republikové předsednictvo.

Vzetí na vědomí probíhá zásadně veřejně, a to i na internetovém fóru. Jména těch členů předsednictva, kteří byli přítomni vzetí na vědomí se uvedou v zápise, jinak administrativní odbor k rozhodnutí nepřihlíží.

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.