• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Nákup knihy "Jak číst účetní výkazy"

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 102/2015
číslo:
102
složka:
Krajské sdružení Pirátů Praha
hospodář:
Ondřej Profant
položka:
Rezerva předsednictva
záměr:
Nákup knihy "Jak číst účetní výkazy"
účel:
volné peníze
příjemce:
Jakub Michálek
účet:
2700468658/2010
částka:
-299.00
doklad:
u-vykazy.jpg
podáno:
2015-03-19
proplaceno:
2015-03-20
účtováno:
5010001-325

Poznámka žadatele:


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.