• virtual_user má oprávnění vytvářet
  • Daniel Mazur má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Server Orion 4

Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.

značka:
FO 367/2015
číslo:
367
složka:
Technický odbor
hospodář:
Bc. Stanislav Štipl
položka:
Technické systémy
záměr:
Server Orion 4
účel:
veřejné peníze
příjemce:
Hosting Solutions International Inc.
účet:
0000000000/0000
částka:
-2373.77
doklad:
orion1504a.pdf
orion1504b.pdf
orion1504c.pdf
podáno:
2015-08-29
proplaceno:
2015-04-28

Poznámka žadatele: Ve FIO:
30.04.2015 -25,16 Kč
29.04.2015 -25,50 Kč
28.04.2015 -2323,11 Kč


Poznámky Finančního odboru:

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.