Eva Tichá

Eva Tichá pochází z Ústí nad Labem, studovala na Vysoké škole ekonomické. Profesně se věnovala převážně obchodu, marketingu a komunikaci ve státní a soukromé sféře.

Ve státní správě působila na Úřadu vlády, byl členkou porady ekonomických ministrů. Působila rovněž i na Ministerstvu kultury jako náměstkyně ministra pro kulturní dědictví.

Ovládá angličtinu a francouzštinu. V roce 2018 byla zvolena zastupitelkou městské části Praha 6 za Piráty.

Navrhni úpravu