PaeDr. Ivo Vašíček

Ivo Vašíček (* 5. prosince 1961 Olomouc) je zastupitel za Piráty v zastupitelstvu Jihomoravského kraje. Povoláním je učitel; učil na základní i střední škole. Na přelomu roku 1989/90 byl krátce politicky aktivní v Občanském foru. Do roku 1997 v různých manažerských pozicích řídil rozvoj telekomunikační firmy v rámci Evropy. Od roku 1998 poskytuje se svojí firmou odborné manažerské služby českým firmám i nadnárodním korporacím. Největší úspěchy má při formulacích strategií a při krizovém řízení. Nyní řídí vývoj nového software v české IT společnosti.

Politickou angažovaností se chce podílet na realizaci strukturálních změn ve společnosti. Vždy se opírá o otevřenou a věcnou komunikaci. Právo na svobodné šíření informací a na soukromí považuje za základ všech osobních svobod. Svými blogy upozorňuje na chybná společenské a ekonomická paradigmata. Je navrhovatelem ekonomických bodů pirátského programu a je garantem programového bodu Finanční systém.

Navrhni úpravu