Jakub Zítko

Jakub Zítko (1. prosince 1995) je krajským koordinátorem v Královéhradeckém kraji. Jakub pochází z Náchoda a od roku 2016 žije v Jaroměři.

V současné době studentem sociologie na filozofické fakultě UHK. Dříve studentem bezpečnostně právní akademie v Malých Svatoňovicích. V průběhu studia na vysoké škole se specializoval na analýzu a interpretaci dat a mediálních výstupů. Byl zapojen do projektů České sociologické obce a SOÚ AVČR.

Jakubova pracovní dráha vhledem k jeho věku není příliš rozsáhlá a jedná se převážně o sociologická pracoviště. Mezi jeho zájmy patří sociálněvědní poznání, konkrétně sociologie vědění a jeho konstrukce.

Navrhni úpravu