Jaroslav Němec

Jaroslav Němec (* 14. srpna 1978, Ostrava) je asistent poslankyně Lenky Kozlové.

Je kurátorem Kabinetu architektury, který je jediným členem ICAM (Mezinárodní konfederace architektonických muzeí / International Confederation of Architectural Museums) v České republice. V rámci sdružení pořádá kulturní akce a výstavy, především o architektuře v Ostravě, Praze, Brně, Bratislavě (SK), Gliwicích (PL), Vratislavi (PL) a dalších městech.

Vystudoval užitou malbu na SUPŠ v Ostravě (1999) u Jana Václavíka a Vlastimila Bártka. Veškerá dokumentace je k dispozici na internetové adrese: jarnemec.com

Navrhni úpravu