Ing. Ladislav Koubek

Ladislav Koubek (1979) je zastupitel Prahy 10 a člen předsednictva Pirate Parties International. Kandiduje na pozici lídra Pirátů ve volbách do Evropského parlamentu. Po volbách do poslanecké sněmovny v říjnu 2017 působil jako dočasný asistent nově zvolených poslanců Olgy Richterové a Mikuláše Ferjenčíka. V současnosti působí jako poradce Poslaneckého klubu Pirátů pro oblast e-governmentu. Posledních 12 let hájil zájmy ČR v zahraničí, spolupracoval s Evropskou komisí a jako expert na rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc žil ve východní Evropě, Asii, Pacifiku a na Blízkém východě.

Vystudoval VŠE v Praze v hlavní specializaci Informační systémy a technologie, a několik let pracoval jako konzultant implementace systémů SAP. Vedlejší specializace Rozvojová studia ho však po absolutoriu (2006) nasměrovala do oblasti mezinárodních vztahů a zahraniční politiky.

Pracoval pro Organizaci spojených národů (OSN) v Mongolsku (projekty socio-ekonomického rozvoje), na Šalamounových ostrovech (projekt usmíření dvou kmenů po ozbrojeném konfliktu) a v Afghánistánu (spoluřídil humanitární fond OSN). Českou republiku reprezentoval ve dvou volebních pozorovatelských misích Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) v Makedonii a v Moldavsku. Během konfliktu Izraele s Libanonem (2006) pracoval v Sýrii jako dobrovolník.

Rovněž působil v české státní správě. V České rozvojové agentuře (MZV ČR) pracoval na přípravě a realizaci projektů rozvojové spolupráce s Mongolskem a Palestinou, kam často jezdil jednat na mezivládní úrovni. Pro Generální ředitelství pro mezinárodní spolupráci a rozvoj Evropské komise (DG DEVCO) koordinoval v ČR informační kampaň EU „Evropský rok pro rozvoj (EYD2015)“. Vedl oddělení mezinárodní spolupráce Národního ústavu pro vzdělávání (MŠMT), kde mj. řídil Národní centrum Europass financované z Generálního ředitelství pro vzdělávání a kulturu (DG EAC), či v konsorciu s British Council vyhrál tender Evropské komise na projekt transformace systému odborného vzdělávání v Libyi. Ve Fondu dalšího vzdělávání (MPSV) koordinoval vznik projektového portfolia za 1,1 mld Kč v oblasti dalšího vzdělávání v rámci Evropského sociálního fondu (Operační program Zaměstnanost). V rámci „Agendy 2030“ OSN spolupracoval s Úřadem vlády na implementaci strategického rámce udržitelného rozvoje „Česká republika 2030“.

Je držitelem mezinárodní certifikace v projektovém řízení PRINCE2. Vlastní bezpečnostní prověrku NBÚ pro stupeň utajení Tajné.

Hovoří anglicky na úrovni rodilého mluvčího (studium střední školy v USA), domluví se německy a španělsky, pasivně ovládá ruštinu, a má základy francouzštiny a arabštiny.

Vychovává tři děti, které jsou hlavním důvodem, proč se angažuje na zlepšování životních podmínek v České republice.

Rád nezávisle cestuje, fotografuje a miluje trekking ve vysokých horách.

Navrhni úpravu