• @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @ALL má oprávnění číst

PhDr. Lenka Wagnerová

7744850742_75f2e66456_b.jpg

Lenka Wagnerová (dříve Matoušková) se narodila v roce 1960 v Praze, kde žije dosud. V roce 1983 vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Pedagogické vzdělání si doplnila v rámci Doplňujícího pedagogického studia na Pedagogické fakultě UK.

Nejprve pracovala na Krajské hygienické stanici Středočeského kraje, kde se zabývala hygienou dětí a dorostu. Po mateřské dovolené nastoupila do Základní školy Rychnovská v pražských Letňanech, nyní ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla DFC, Rychnovská, kde pracuje doposud jako učitelka, od roku 2007 do června 2013 jako ředitelka. Osm let zde působila také jako výchovná poradkyně.

Vyučuji především přírodopis a výchovu ke zdraví, v práci s dětmi prosazuji individuální přístup, empatii, směřování dětí k samostatnému myšlení, k odpovědnosti k sobě, druhým lidem, k přírodě.

Členkou Pirátské strany je od února 2012, hlavním důvodem pro rozhodnutí politicky se angažovat byla rostoucí nespokojenost se stavem českého školství a potažmo celé společnosti. V srpnu 2012 byla zvolena místopředsedkyní Pirátů.

Ve své politické práci chce především prosazovat rozvoj vzdělávacího systému. Vzdělávání by mělo být skutečnou prioritou státu, a to nejen jako záruka ekonomické konkurenceschopnosti, ale především pro důležitost výchovy a vzdělávání v procesu kultivace společnosti, všestranného rozvoje osobnosti dětí i dospělých.

Za základní hodnoty považuje osobní svobodu spojenou s odpovědností, což není možné bez svobodného a širokého přístupu k informacím.

Má tři dospělé syny, mezi zájmy patří turistika, fotografování, kočky.

E-mail: lenka.wagnerova@pirati.cz

facebook: Lenka Julie Wagnerová

telefon: 605 58 37 24

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.