Michal Vít

Michal Vít (31. prosince 1987) je v Pirátské straně krajským koordinátorem v Jihomoravském kraji. Pochází a žije v Brně.

Vystudoval Evropská studia na Fakultě sociálních studiích MUNI, odborně se zabývá politickými systémy zemí V4. V minulosti absolvoval řadu zahraničních pobytů s stáží (Německo, Kanada, Polsko), dlouhodobě se realizuje v oblasti vědy a výzkumu. Mezi jeho dlouhodobé zájmy patří skauting a vysokohorská turistika

Navrhni úpravu