Mgr. Tibor Vansa

Tibor Vansa (* 4. listopadu 1983) je garant programového bodu Finance a člen zastupitelstva hl. m. Prahy za Piráty.

Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK, obor ekonometrie. Pracuje 7 rokem v bance jako analytik kreditního rizika, kde také připravoval retailový rozpočet banky.

K aktivní politice jsem se dostal ze zvědavosti před posledními parlamentními volbami, kdy jsem se jako ambasador zapojil do Rekonstrukce státu. Tato platforma se zaměřuje na prosazovaní protikorupčních zákonů, jejím největším úspěchem je prosazené registru smluv. Díky němu musí být všechny smlouvy státních oranizací a podniků na veřejně na internetu. Osobně získal podpisy 12 současných poslanců, 2 senátorů a Andreje Babiše. To mne přivedlo k poznání, jak i malá skupina aktivních občanů toho může poměrně hodně ovlivnit. Proto jsem v létě 2016 vstoupil do Pirátské strany.

Piráty jsem si vybral, neboť jako jediné straně ji lze věřit její důraz na transparentnost veřejné správy a boj proti korupci, a i program celkově je mi velmi blízký. V Pirátské straně se chci věnovat především ekonomickým tématům. Jsem spíše levicově zaměřený a nesouhlasím s neoliberální ideologií současného ekonomického mainstreamu. Spíše než ekonomický směr bych uvedl autory, jejichž četba mne nejvíce ovlinila: Thomas Piketty, Tomáš Sedláček, David Graeber, Joseph Stiglitz, Ha-Joong Chang.

Kromě Pirátů jsem od podzimu 2016 členem spolku Idealisté. Členem spolku jsem, protože jsou mi jeho názory, témata a hodnoty blízké, a myslím že je zde i velká shoda s tématy Pirátů. Konkrétně jde o boj s daňovými úniky nadnárodních korporací, důraz na boj proti korupci, výši platů v ČR, odpor vůči CETA a TIPP. V čem se s Idealisty neshodnu, je názor na to, ve které politické straně tyto témata primárně prosazovat.

Svůj aktivní občanský život jsem započal v Hnutí Brontosaurus, dobrovolnické organizaci na ochranu přírody a památek, kde jsem byl 2 roky předsedou jejich Pražského článku ZČ HB Rozruch. Věkově jsem ale organizaci trochu odrostl a v tuto chvíli již jezdím na akce pouze jako účastník akcí pro rodiny. Jako organizátor akcí zaměřených na rozvoj osobnosti jsem působil i ve sdružení Velký vůz, kde jsem organizoval zimní outdoorové akce.

Pocházím z Rychvaldu (Ostravsko), ale od dob studií žiji trvale v Praze. Jsem ženatý a mám 3-letou dceru.

Navrhni úpravu