Místní rozvoj

Zajistíme rozvoj státu s jasnou vizí, zjednodušíme a zrychlíme stavební řízení a zvýšíme vliv veřejnosti na rozhodování.

Nebudete na druhé koleji

 • Odmítáme politiku o nás bez nás. Projednání vize ČR a regionů a dalších rozhodnutí s občany považujeme za základ demokracie a zdravé společnosti.
 • Férové podmínky pro všechny regiony. Zmírníme přeplňování Prahy a vybydlování venkova. Chceme změnu rozpočtového určení daní, dostavbu hlavních dopravních tepen a pokrytí venkova vysokorychlostním internetem.
 • Nedopustíme vyřazení veřejnosti z projednání velkých staveb.

Rychlejší výstavba bez korupce

 • Zavedeme jednotné kontaktní místo pro stavebníky. Nebude třeba vyběhat až 40 stanovisek ve stavebním řízení. Prosadíme i další doporučení Světové banky.
 • Zveřejníme jednoduchý elektronický formulář pro stavební povolení.
 • Prosadíme, aby se developeři skutečně podíleli na placení potřebné infrastruktury. Chceme více plánovacích smluv a zdanění zisků developerů ze změny polí na stavební parcely.
 • Zřídíme kancelář státního architekta. Ve spolupráci s krajskými a obecními architekty pomůžeme rozvíjet kvalitní prostředí měst a zejména venkova.

Větší dostupnost bydlení

 • Předložíme balík zákonů, který zvýší dostupnost bydlení. Zvýšení rozpočtového určení daní dá obcím peníze na veřejnou vybavenost a obecní bytový fond. Nabídneme obcím nevyužívané nemovitosti v majetku státu.
 • Dáme obcím možnost zvýšit daně z dlouhodobě neobydlených bytů.
 • Zavedeme moderní legislativu pro sdílenou ekonomiku (Airbnb apod.)

A něco navíc:

 • Chceme veřejné zakázky průhledně a bez byrokracie. Naučíme veřejnou správu chovat se jako řádný hospodář, viz protikorupční strategie.
 • Podpoříme sdílení dobré praxe a výměnu zkušeností, například projektů participativního rozpočtu, který zavedli naši zastupitelé v Brně.
 • Zjednodušíme ubytovací a lázeňské poplatky. Posílíme samosprávu obcí při určování jejich výše.
Navrhni úpravu