Ministerstvo spravedlnosti

Pracovní verze

Tento prohgramový dokument musí ještě schválit Republikový výbor.

Podle BIS je česká justice infikována korupcí, se kterou se nedaří bojovat. Chceme justici, která slouží spravedlnosti, nikoliv formalitám nebo dokonce ochraně zločinců pomocí právních kliček.

Obroda justice

 • Na soudce se musí vztahovat zákon o střetu zájmů, veřejná majetková přiznání, veřejný diář schůzek a lobbingu, prověrka NBÚ.
 • Zavedeme veřejnou kartu soudce se záznamy o jeho osobě a výsledcích, hodnocení jeho práce nejméně jednou za 5 let s možností iniciovat kárné řízení a odvolání soudce. Většinu kárného senátu budou tvořit ne-soudci.
 • Kandidáti na soudce budou vybíráni v otevřených výběrových řízeních.
 • Nominace představitelů justice by měl projednávat i Senát.

Zrychlíme přístup ke spravedlnosti

 • Zavedeme elektronický spis, judikáty na Internetu a další bezplatné online služby
 • Posílíme koncentraci řízení a zastavíme ping-pong mezi státními institucemi.
 • Podpoříme přenesení některých věcí na úřady (např. rejstříky, opatrovníci)
 • Umožníme hromadné žaloby a přednostní projednání věcí s dopadem na mnoho lidí
 • Stát více podpoří alternativní řešení sporů (např. mediace) a tresty

Zefektivníme trestní řízení

 • Chceme, aby se připravovaný nový trestní řád inspiroval v zemích s efektivní justicí a zmizely právní kličky umožňující zločincům vyhýbat se spravedlnosti.
 • Schválíme nový zákon o státním zastupitelství v podobě, která omezí politický vliv na státní zástupce (viz Rekonstrukce státu)
 • Státní zástupci nesou zodpovědnost za obžalobu a měli by veřejnost informovat o důvodech, proč některá trestní řízení trvají extrémně dlouho. -Podpoříme lepší zajištění majetku trestně stíhaných, větší důraz na peněžité tresty a propadnutí majetku (např. u korupce)

Další opatření v resortu justice:

 • Prosadíme okamžitou úlevu pro oběti exekucí – sloučení exekucí dle místní příslušnosti, zálohu a strop na náklady a chráněný bankovní účet
 • Vytvoříme na úřadu vlády tým nejlepších expertů na plný úvazek v různých oborech pro odbornou přípravu nových zákonů další opatření jsou v dlouhodobém programu Právní stát

Zdroje

Česká justice otázka správy a nezávislosti

Navrhni úpravu