Ministerstvo vnitra

Pracovní verze

Tento prohgramový dokument musí ještě schválit Republikový výbor.

Naší vizí je důvěryhodný stát, který se občanům zodpovídá za kvalitu veřejných služeb.

Boj proti korupci

Boj proti korupci a průhlednost mají na papíře všechny politické strany. Piráti to i sami dělají.

Otevřený stát a kvalitní veřejná správa

 • Prosadíme průhledná výběrová řízení na všechny funkce ve veřejném sektoru.
 • Zavedeme princip, že při zrušení nezákonného rozhodnutí rozhodne soud také o tom, kdo za nezákonnost nese osobní odpovědnost
 • Omezíme duplicity, zjednodušíme procesy a zvýšíme kvalitu služeb občanům díky procesním auditům a standardům kvality s pravidelným vyhodnocením.
 • Zrychlíme projednání pochybení veřejných činitelů a posílíme účast veřejnosti
 • Všechny veřejné instituce převedeme na model transparentní organizace.
 • Razantně zjednodušíme žádosti o informace.
 • Změníme tabulkový systém odměňování ve veřejné správě, aby se odměňování odvíjelo více od soukromému sektoru a přilákali jsme špičkové odborníky.

Profesionální policie

 • Postaráme se, aby ministři a další politici nezneužívali bezpečnostní sbory, a zvýšila se tak jejich reputace založená na profesionalitě a nestrannosti
 • Posílíme bonusy policistů při kariérním růstu a podpoříme prostředky na zlepšení manažerských schopností vedoucích
 • Jsme proti přehnané represi, zneužívání plošných prohlídek a plošnému sledování komunikace.

Další opatření v resortu vnitra:

 • Požadujeme dodržování platných imigračních zákonů a pravidel EU a také pomoc co nejblíže místům konfliktu (viz stanovisko).
 • Podpoříme přímou volbu a odvolatelnost starostů a hejtmanů, celostátní referendum a neslučitelnost funkcí na plný úvazek (poslanec, ministr, starosta).
Navrhni úpravu