Finance FAQ

Finance FAQ

FAQ

Q: Mohli byste, prosim, pro lepsi srozumitelnost pridat i srovnání živnostníka?

A: Živnostníci s příjmem pod 4 násobkem průměrné mzdy odvedou státu na korunu stejně jako dnes, pouze se dočkají stejného zjednodušení. Živnostníci mají dnes nižší vyměřovací základ, na druhou stranu OSVČ např. nemají nárok na ošetřovné, náhradu mzdy, a hlavně mají v konečném důsledku nižší klasický starobní důchod. Toto nastavení ponecháme, pouze opět nahradíme tři platby s třemi různými sazbami na tři různá místa jedinou platbou. Sazba daně z příjmu pro hlavní OSVČ bude 36,5% (15% + 29.2% * 0.5 + 13.5%*0.5). Čistý výdělek bude na korunu stejný jako dnes. Výhledově počítáme s podrobnějším členěním výdajových paušalů podle typu činnosti. Toto opatření vyžaduje hlubší analýzu, kterou nemáme zatím připravenu.

Q: Jak ze superhrubé mzdy uděláte hrubou mzdu? To si jako vážně myslíte, že zaměstnavatelé budou natolik solidární, že automaticky zvednou hrubou mzdu na výši superhrubé mzdy? Nebo jim to nějak přikážete?

A: Jsou dvě možnosti, jak toto legislativně provést. Buď zákon stanoví, že smlouvy do 112k hrubého uzavřené před datem změny se automaticky násobí 1,34 a není třeba nic dalšího dělat. Nebo bude povinnost uzavřít dodatek ke smlouvě (s hrubou dle původní smlouvy vyšší o 1,34x) - podobně tomu bylo např při zavádění nového občanského zákoníku, kdy většina firem musela povinně upravit své společenské smlouvy. Zde bylo třeba nejdříve ověření notářem, pozdější judikát uvedl, že není třeba. Tato změna byla relativně těžší než přikázat úpravu pracovní smlouvy, která se neeviduje v žádném rejstříku, dle vzorce. Jakékoli pokusy to obejít např pomocí změn v bonusech apod. by dříve či později odhalila finanční správa při kontrolách, případně by si mohl stěžovat i sám zaměstnanec. U nových smluv se již bude hrubá mzda rovnat nákladům zaměstnavatele (dnešní superhrubá mzda), a tedy bude mít vypovídací hodnotu.

Q: Jedno číslo se mi nelíbí. Není z toho jasné kolik z toho půjde do důchodového fondu a kolik do zdravotního fondu.

A: Výši sociálního a zdravotního pojištění ponecháme stejnou, proto i těchto kapitol ve státním rozpočtu půjde stejný objem peněz. Účetně lze tyto složky ve státním rozpočtu oddělit, a hlásit např. že důchodový fond je v takovém nebo makovém deficitu (dříve to tak bylo). V praxi ale v né přiliš vzdálené budoucnosti bude nutné do důchodového systému oficiálně odvádět i část z příjmů z DPH. Piráti v tomto ke své generaci hovoří jasně - stát by Vám měl i v daleké budoucnosti garantovat každému důstojný důchod, pokrývající základní potřeby. Ale na většinu požitků, které si Ti šťastnější z dnešních současných důchodců mohou dovolit (dovolená, nová elektronika apod.), si budete muset individuálně naspořit sami.

Q: Má Babiš opravdu mzdu 50 mega? Nejsou to náhodou kapitálové příjmy?

A: Agrofert opravdu vyplácí Andreji Babišovi takovou mzdu, zvláště teď když není oficální vlastník. Pokud by si takovouto částku (superhrubou mzdu 54,5 mil. ) vyplatil jako kapitálový příjem, zbylo by mu 37,5 mil. Pokud si ji vyplatí jako mzdu, zbyde mu čistého 36 mil. Při nynějším zdanění to tedy není až tak velký rozdíl. Daňové návrhy ODS a TOP09 však znamenají, že se vyplácením formou mzdy by ušetřil. Z toho vznikla i aféra vedoucí k jeho odvoláním, kdy v některých dokumentech uvedl hrubou mzdu 200 mil za rok 2014, jinde ji uváděl jako superhrubou a nedokázal přesvědčivě říct ,co je správně.

Q: Superrovnou daň bych chápal jako stejnou částku pro každého?

A: Souhlasíme, že pojem rovná daň má dvě interpretace. Nad názvnem jsme dlouho jsme přemýšleli, neboť zavedení superhrubé mzdy tento pojem do jisté míry zdiskeditovalo. Chtěli jse aby to dobře vyjadřovalo, že jde o rovnou přímku, ale bohužel jsme na lepší název nepřišli.

Q: Nezapomněli jste na nízkopříjmové skupiny? Jak by vypadala rovná daň u takové uklízečky, pokladní v hypermarketu nebo vysokoškolského pedagoga s platem 15 000 měsíčně?

A: Nízkopříjmové skupiny si polepší, nejvíce v případě částečných úvazků. Svoji výši platu a rozpočítání do jednotlivých položek si můžete vyzkoušet v naší daňové kalulačce https://www.pirati.cz/kalkulacka/ Navíc máme v programu další pravidelné navyšování minimální mzdy.

Q: Neutečou Vám nejbohatší poplatníci pryč?

A: Ve většině západních zemí je zdanění vysokých příjmů podobné, na ukázku jsme do porovnání dali Lucembursko, jakožto daňový ráj. To my jsme výjimka, podobně nízké daně pro oligarchy mají jen Slováci a Estonci. I kdyby jich polovina utekla, tak to vyjde co se týče daňových příjmů nastejno. Proti daňovým rájům chceme tvrdě vystupovat.

Q: Chystáte se zvednout daň z příjmů právnických osob z 19 na 47%?

A: Plánujeme ponechat sazbu 19%, vzhledem k okolním státům není reálné s ní výrazněji hýbat. K diskuzi je používání srážkové 15% daně u příjmů z nemovitostí, ale změny zde je třeba dělat velmi opatrně s ohledem na dostupnost nájemního bydlení. V ostatních případech plánujeme výši srážkové daně také ponechat.

Q: Nevím jestli to víte, ale ve 28 zemích unie každoročně koporace neodvedou daně ve výši cca jeden tisíc miliard euro. Tak to asi moc férové být nemůže, dkyž daně platí jenom chudáci

A: To rozhodně férové není, a považujeme to za mnohem větší problém než existence superhrubé mzdy. Bohužel ale jako strana nejsme schopni určovat mediální témata.

Q: Rovná daň je nesravedlivá minimálně ze dvou důvodů.

  1. Marginální užitek peněz - prostě 1k z 20k je úplně jiná zátěž jako 1k z 100k.
  2. Čím bohatší člověk tím více osobně participuje na pozitivních externalitách společnosti jako dobré vzdělání, dopravní infrastruktura a pod.

A: Náš návrh výrazně zvedá daňovou zátěž lidí s největšími příjmy nad 4 násobkem průměrného platu a mírně ji snižuje všem ostatním. Z Vašeho pohledu je tedy spravedlivější než současný stav. Zvýšit zdanění nejvyšších příjmů nad úroveň obvyklou v okolních zemích by ale dle našeho názoru nepřineslo do rozpočtu vyšší příjmy.

Q: Kolik z nové sloučené daně bude platit zaměstnavatel a kolik zaměstnanec?

A: Celou částku bude platit za zaměstnance zaměstnavatel. Ta tak bude celá spadat pod režim s přísnějšími sankcemi, měla by tak klesnou i daňové nedoplatky od firem, které loni činili 14 miliard.

Q: Plánujete či navrhli byste opatření, kde by člověk měl možnost část (jednotky procent) daní směřovat dle svého uvážení?

A: Toto bychom určitě podpořili, snažíme se co nejvíce podporovat a propagovat participativní rozpočtování v obcích, na celostátní úrovni plánujeme toto směřování především pro kulturu.

Q: Ještě bych si dovolil jeden komentář - co ta změna přinese a co bude stát? Chybí mi nějaký jasný argument proč to dělat, a také kolik pěněz to přinese a kolik peněz to bude stát stát a plátce daně.

A: Největší náklady bude tvořit vybudování jednotného inkasního místa, cca 1,5 miliardy. Podnikatelům a občanům ale díky tomu ubude byrokracie na 3 úřadech, které spolu v součastnosti moc nekomunikují. Navíc díky tomu bude moci lépe identifikovat daňové úniky bez zbytečného šmírování.

Q: 47 nebo 48 procent, není to jedno? Pořád to znamená, že stát si za své mizerné služby přisvojí skoro PŮLKU celého výdělku.

A: Nechceme jít populistickou cestou, kdy budeme zároveň hlásat, že přidáme všem, budeme mít vyrovnaný rozpočet a nízké daně. V praxi je řada státních výdajů mandatorní a lze snižovat pouze postupně. Výhledově chceme určitě snižovat zdanění práce, ale záleží nakolik se nám podaří prosadit zákony omezující mrhání státní správou.

Q: no chlapci, Sobotka by mi nadělil víc než dvakrát tolik

A: A obral by dvakrát tolik někoho jiného. Dlouhodobě navíc neudržitelná Sobotkova vize je spíš pro pláč.

Q: Tak za pětikilo mi ten hlas pro vás fuckt nestojí…

A: Piráti si Váš hlas nekupují.

Navrhni úpravu