Finance podrobně

Naším cílem je zjednodušit systém daní v České republice. Hodláme snížit zdanění práce a zaměřit se na daňové úniky a optimalizace velkých korporací.

Placení daní: Jde to i jednoduše!

Chceme systémově sjednotit zdanění práce (včetně odvodů na pojistné) do jedné sazby. Zdanění práce snížíme o 1,6 procentního bodu ze současných 48.6% na 47%. Budeme usilovat o další snižování zdanění práce o procentní bod každý rok. Zaměstnanec s průměrnou mzdou díky tomu ušetří přibližně 7 500 Kč ročně. Stejného zjednodušení se dočkají i živnostníci. Se sazbou 36,5% budou mít čistý výdělek na korunu stejný jako dnes, pouze místo 3 úřadů budou muset komunikovat pouze s jedním.

 • Zavedeme jednotné inkasní místo. Předvyplněný jednoduchý daňový formulář budete moci vyplnit online během 10 minut.

Výběr daní funguje i bez šmírování!

Mezi úřady mají obíhat data, ne lidé. Sjednocením informací z daňových přiznání, finančních výkazů, katastru nemovitostí, registru vozidel atd. snížíme byrokracii s daněmi. Jako vedlejší efekt omezíme i větší úniky na daních, aniž bychom museli hlídat každou korunu.

Otázka nezní, zda EET zrušit nebo ne, ale čím ho nahradit a jaký režim zvolit v mezidobí. EET se dá bez nadsázky přirovnat ke kauze Opencard. Netransparentně zadaný předražený projekt s vysokými provozními náklady, kterého se ale není lehké zbavit. Na druhou stranu, pokud má finanční správa držet krok s daňovými podvodníky a umožnit občanům pohodlnější podávání daňových přiznání, elektronizaci se nevyhne.

Dočasné zachování EET podmiňujeme:

 • zastavením dalšího rozšiřování
 • výjimkami pro drobné podnikatele - např. vesnické hospůdky a prodejny, kulturní akce a farmářské trhy
 • výjimkou pro platby kartou a přizpůsobením internetovému podnikání (e-shopy)

Odpovědné hospodaření a stabilní daňové prostředí:

 • Zavedeme pravidla pro transparentní dosazování odborníků do dozorčích rad.
 • Schválíme maximálně jednu zásadní změnu daňových zákonů za funkční období.

Stop vyvádění zisků nadnárodních firem a daňovým rájům.

 • Podpoříme jednotný daňový základ firem v EU. Proti daňovým únikům nadnárodních firem musí státy bojovat společně. Předložíme návrh zákona na zavedení povinného veřejného vykazování zisků firem dle jednotlivých zemí. Zajistíme plnou transparentnost investičních pobídek a zveřejníme informace o závazných daňových rozhodnutích (tzv. sweet-heart deals).
 • Prosadíme implementaci plně veřejného rejstříku skutečných vlastníků a zavedeme povinnost podrobně informovat o aktivitách v daňových rájích, čímž umožníme snadněji postihnout daňové úniky.

Zavedení Eura

Piráti jsou proevropská strana, jejíž cílem je, aby ČR zůstala v hlavním proudu evropské integrace a cílevědomě zde prosazovala své zájmy. V současné chvíli však eurozóna nemá dořešené některé strukturální problémy. Před přistoupením k Euru by Evropská unie měla vyřešit tyto problémy:

 • Měla existovat jasná evropská pravidla pro bankroty států a bank, která budou ekonomicky i morálně přijatelná pro české občany.
 • Měla vzniknout společná pravidla pro státní rozpočty států eurozóny
 • Evropský stabilizační mechanismus by měl více zohlednit pozici ekonomicky slabších států.
 • Měla proběhnout stabilizace evropského bankovního sektoru

Na vstup se ale musí řádně připravit i ČR. Vládou schválená finanční ústava je nedostatečná, neboť začne působit, až když bude pozdě.

 • Podpoříme schválení opravdové finanční ústavy, která bude zodpovědné hospodaření hlídat průběžně a platit i pro vládu, která jej schvaluje.
 • Dále vytvoříme ze sektorové daně na finanční instituce zdroj financí pro euroval a naplánujeme postupný přechod na pevný kurz k Euru.

Bankovní daň

Bankovní sektor je u nás vlastněn zahraničními vlastníky. České banky jsou jedny z jejich nejvýdělečnějších dcer a ročně odvádějí svým zahraničním matkám okolo 70 miliard korun. V případě vstupu do eurozóny bychom museli zaplatit 40 miliard do Evropského stabilizačního mechanismu (ESM), který slouží jako rezerva v případě potíží velkých zahraničních bank. Dále bychom se museli zaručit, že pokud by to nestačilo, přidáme dalších 310 miliard. Považujeme proto za logické vybrat minimálně oněch 40 mld. zdaněním zisků, které naše banky odvádějí svým zahraničním vlastníkům.

 • Zavedeme proto speciální daň pro finanční sektor a výtěžek z této daně bude směřován do nově založeného fondu. Do doby přistoupení k Euru bude tento fond využitelný i v případě potíží českého bankovního sektoru, po přistoupení z něj uhradíme vstupní kapitál do ESM. Přišlo by nám přiléhavé pojmenovat tento fond jako “Fond na záchranu zahraničních matek”.

Telekomunikace

 • Naší prioritou je snížit ceny koncovým zákazníkům. Dosadíme silné vedení regulačních úřadů, které zvýší konkurenci mezi operátory. V případě neochoty operátorů spolupracovat na zavedení větší konkurence proces urychlíme vyšším zdaněním větších hráčů. ČR nezbývá mnoho času na dočerpání 14 miliard z evropských dotací na výstavbu telekomunikačních sítí. Zásadně zjednodušíme byrokracii spojenou s jejich povolováním a provozem a umožníme malým obcím povolovat nadzemní vedení optiky až na 10 let.
 • Prosadíme regionální frekvenční příděly.

Vodárny

 • Upravíme cenovou regulaci vody tak, aby odrážela reálně provedené investice do oprav vodovodní infrastruktury. Naším cílem je podpořit odkup vodovodní infrastruktury zpět do rukou obcí. Mnoho obcí v minulosti uzavřelo nevýhodné dlouhodobé smlouvy s privátními investory nebo rovnou privatizovalo vodárenskou infrastrukturu do jejich rukou. Ti poté pomocí půjček a vyplácených dividend získané podniky vytunelovali. 

Obchodní řetězce vs. malí zemědělci

 • Daňově zvýhodníme sdružení menších a středních zemědělců. Výrazná nerovnováha mezi vyjednávací silou supermarketů a malých zemědělců je problémem v celé Evropě, což téměř jednomyslně vyjádřil i Evropský parlament.  
 • Úřadu na ochranu hospodářské soutěže umožníme dávat citelnější pokuty za porušování zákona o významné tržní síle pro řetězce s obratem nad 10 miliard korun. Ty budou rovněž muset online uvádět ceny všech prodávaných výrobků, aby spotřebitel mohl porovnat výhodnost nákupu v jednotlivých prodejnách stejně snadno jako v internetových obchodech.  

Bitcoin

 • Piráti prosadí rozumný regulační rámec a infrastrukturu, která podpoří rozvoj Fintech sektoru. Již dnes máme v této oblasti úspěšné podnikatele,  Česká republika se může v téhle oblasti stát evropským lídrem.   

Myslíme na budoucnost

 • Zahájíme diskuzi o daňových změnách v souvislosti s robotizací. Už i OECD se začíná ozývat, že kromě snížení zdanění práce je třeba více zdanit i kapitál. Po Švýcarském vzoru začneme připravovat majetková přiznání pro dolarové multimilionáře.
 • Zvýšíme poplatky za těžbu národního bohatství zejména ropy, vápence a dalších surovin. Pohlídáme, aby z těžby lithia netěžili pouze privátní investoři, ale celý region.

Konopí místo řepky

 • Zlegalizujeme konopí a zdaníme jeho prodej: Zdanění přinese do rozpočtu dle odhadu 3,2 mld. korun, viz stanovisko. Drobné pěstování bude osvobozeno od daní.
Navrhni úpravu