• Tobias Esner má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Místní předsednictvo

Podpora sdružení

Krajské dokumenty

Pirátská mapa

hmac:011ef15c11f7dab12366675074e324ee : regiony:jiznimorava:znojmo:start

Zobrazit větší mapu.

hmac:c5fce0bac55f95165d7feec6734b5931 : regiony:jiznimorava:znojmo:start

hmac:07f300a5fa8884f35e5d8489bccade20 : regiony:jiznimorava:znojmo:start

hmac:b2d05b03ac5de1675ab040da8a954129 : regiony:jiznimorava:znojmo:start
Krajský program Pirátů je zaměřen na úplnou transparenci úřadů, efektivní správu nemocnic a škol, zavádění svobodného software, rozvoji veřejné dopravy a zlepšení životního prostředí.
Tomáš Vymazal - kandidát č. 2
„Chci kraj, kde se občan může přímo zapojit do rozhodování.”
Patrik Doležal - kandidát č. 3 a Pirát do senátu
„Jsem otec tří malých kluků a prostředí, v jakém budou naše děti vyrůstat, je pro mě důležité.”
PaedDr. Ivo Vašíček - kandidát č. 4
„Prosadím využívání transparentních bankovních účtů, tím získáte možnost kontroly, kterou dnes nemáte.”
Róbert Čuma - kandidát č. 5
„Zařídím Jihomoravskému kraji dopravní infrastrukturu odpovídající jeho pozici.”
Ondřej Kotas - kandidát č. 7
„Nechám si poradit od odborníků a občanů, kteří se dlouhodobě věnují příslušné problematice.”
Mgr. Renata Bellini - kandidát č. 10
„Zem a krajinu máme půjčenou od našich dětí a podle toho se k ní musíme chovat.”
Marcel Kolaja - kandidát č. 12
„Zavedu používání svobodného software na úřadech.”

Piráti v Brně otevírají novou éru participace, občané města budou moci přímo rozhodovat o 20 milionech korun

Zastupitelstvo města Brna dnes na svém 22. zasedání schválilo zavedení procesu participativního rozpočtování ve městě Brně.

Participativní rozpočtování je ze své definice proces s prvky přímé demokracie, při kterém samospráva předem vyčlení určitou část veřejného rozpočtu a umožní občanům, aby o jejím využití vedli diskusi, podávali návrhy projektů, které mají být v rámci participativního rozpočtování realizovány a přímo rozhodovali o tom, které projekty město v rámci vyčleněných finančních prostředků skutečně zrealizuje.

„Po téměř roce příprav město Brno konečně zažívá historický okamžik, kdy jako první statutární město v České republice na celoměstské úrovni zavádí proces participativního rozpočtování a umožňuje tak občanům přímo rozhodovat o veřejně prospěšných projektech v celkové hodnotě 20 milionů korun,“ říká předkladatel materiálu, radní města Brna pro oblast participace obyvatel, pirát Tomáš Koláčný.

Proces participativního rozpočtování města Brna je dvouletý, každoročně se periodicky opakující, přičemž v průběhu prvního roku bude probíhat sběr návrhů, analýza jejich realizovatelnosti a hlasování občanů, kterým budou vybrány ty projekty, které ve druhém roce procesu město zrealizuje.

Podávat návrhy projektů mohou všichni obyvatelé města Brna v období od února do dubna. Ve zmíněném období město Brno plánuje zorganizovat i několik veřejných pracovních setkání (workshopů), v rámci kterých bude občanům poskytnuta odborná asistence při přípravě jejich návrhů projektů.

V průběhu měsíců srpna a září budou následovat veřejná projednání navržených projektů, které splní všechny podmínky realizovatelnosti a samotné hlasování o projektech, které bude probíhat jak prostřednictvím internetu, tak i fyzicky na veřejných projednáních, proběhne v první polovině října. Vítězné projekty budou po vyhodnocení hlasování zařazeny do rozpočtu města pro následující rok.

„Město Brno vnímá proces participativního rozpočtování jako významnou příležitost pro vzájemnou inspiraci, dialog a zpětnou vazbu mezi vedením města a občany, pro aktivní zapojení občanů do dění ve městě a do procesu přípravy rozpočtu a pro podporu sousedských vztahů, komunitního života a občanské společnosti,“ dodává Koláčný.

_

Kontakt:

Tomáš Koláčný, Radní města Brna pro oblast otevřenosti a participace obyvatel, tomas.kolacny@pirati.cz, 736 661 244

Prioritou nového vedení Pirátů v Jihomoravském kraji jsou krajské volby, podpora činnosti zastupitelů a vybudování kontaktního centra

Brno, 21. 7. 2016 - Členové Pirátské strany zvolili nové předsednictvo Jihomoravského krajského sdružení. Předsednický post obhájil dosavadní předseda Róbert Čuma, první místopředsedkyní se stala Mária Vašíčková, druhým a třetím místopředsedou jsou Ondřej Kotas a Tomáš Koláčný.

Obyvatele Brna čekají pozitivní změny na magistrátu. Nový radní Tomáš Koláčný zapojí veřejnost do rozhodování o městě

21. 6. 2016, Brno - Dokončit projekt parcitipativního rozpočtování, zapojit více občany Brna do dění i rozhodování o městě a otevřít magistrát co nejvíce lidem. Takové jsou cíle pirátského radního Tomáše Koláčného, který bude v Radě města Brna zodpovídat za otázky otevřenosti a participace veřejnosti.

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.