• @ALL má oprávnění číst
  • Marketa Gregorova má oprávnění nahrávat
  • Helca má oprávnění upravovat
  • @Odbor - administrativni má oprávnění nahrávat
  • @Jednatele má oprávnění nahrávat
  • @Predsedajici má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Statut kontrolní komise

původce:
Republikový výbor
typ:
statut
zkratka:
StKK
zásadní:
ne

Získávání informací potřebných k provedení kontroly

§7 Přístup k informacím podléhajícím kontrole

(1) Kontrolní komise má přístup ke všem dokumentům, které členové a orgány strany při své činnosti vytváří a které se její činnosti týkají a ti jsou povinni je na požádání zpřístupnit a sdělit místo, na kterém se ukládají. Administrativní orgány budou při své činnosti dbát na to, aby kontrolní komisi zajistily bezproblémový výkon tohoto jejího práva.

(2) Kontrolní komise má přístup do všech částí diskuzního fóra v režimu read-only. Předseda kontrolní komise může určit, že někteří členové kontrolní komise nemají přístup do některých částí fóra. Přístup k obsahu soukromých zpráv je vyloučen.

(3) Kontrolní komise má právo na informace o nastavení používaných systémů strany a informace o tom, kdo a v jakém rozsahu má k těmto systémům přístup.

§9 Doručování kontrolní komisi

Podání kontrolní komisi je možné učinit zasláním soukromé zprávy všem členům kontrolní komise. Z předmětu takové zprávy musí být na první pohled jasné, že se jedná o oficiální podání kontrolní komisi. Podání je možné učinit i jakýmkoliv jiným způsob. V tom případě kontrolní komise nenese záruku za neprodlení vyřízení věci. Kontrolní komise může ve svém jednacím řádu stanovit další vhodné způsoby podání.

§10 Možnost vyžadovat spolupráci po členech a orgánech strany

Členové a ostatní orgány strany jsou povinni poskytnout kontrolní komisi součinnost ve věcech patřících do jejich působnosti. Zejména jsou povinni poskytnout písemně bez zbytečného odkladu na požádání kontrolní komise odůvodněné stanovisko ke kontrolované záležitosti nebo odpovědi na otázky kontrolní komise týkající se kontrolované záležitosti.

§11 Kontaktní údaje na členy a orgány

Každý je povinen zajistit, aby kontrolní komise měla přístup ke kontaktním údajům na všechny členy, zejména takové, které umožní neprodlené kontaktování člena. V případě, že člen bude k nějaké aktivitě využívat nečleny, je třeba, aby sám měl k dispozici na ně obdobné kontaktní údaje a kontrolní komisi je na žádost vydal.

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.