• @ALL má oprávnění číst
 • Marketa Gregorova má oprávnění nahrávat
 • Helca má oprávnění upravovat
 • @Odbor - administrativni má oprávnění nahrávat
 • @Jednatele má oprávnění nahrávat
 • @Predsedajici má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Statut technického odboru

původce:
Republikový výbor
typ:
statut
zkratka:
StTO
zásadní:
ne
§1 Působnost technického odboru

Technický odbor je ústředním orgánem České pirátské strany v oblasti

 • a) technické správy a vývoje systémů strany,
 • b) integrací systémů třetích stran.
 • c) poskytování technického servisu ostatním organizačním složkám v záležitostech nutných k plnění jejich úkolů.
Technickou správou
systému se rozumí správa hardware a software aplikace, která technický systém realizuje, včetně přístupových údajů k uživateli root. Technická správa zahrnuje i údržbu a instalaci nových částí aplikace.
Administrací
systému se rozumí správa přístupových a editovacích oprávnění včetně moderování a editace všech informací. Administrace zahrnuje i instalaci nových částí aplikace, pokud to technická správa umožňuje a technický správce a administrátor se na tom dohodnou.
Moderováním
systému se rozumí možnost editace dat bez vlivu na přístupová oprávnění.

Obecná část

§2 Požadavky na technické systémy

(1) Na systémech strany se přednostně užívá svobodný software s otevřeným zdrojovým kódem, jiný se využívá pouze výjimečně.

(2) Na systémech strany se přednostně pracuje s technologicky neutrálními datovými formáty odpovídající standardům (PDF, HTML, CSS, ODT, ODS).

(3) Zakazuje se bez povolení příslušného administrátora (§3§5) vydaného ve spolupráci s republikovým předsednictvem v případech pro stranu prospěšných:

 • a) na systémech strany provozovat aplikace dalších osob,
 • b) provozovat podobný systém, který může vyvolat dojem, že se jedná o systém České pirátské strany, zejména propojením s jinými systémy strany, používáním jména, zkratky a loga České pirátské strany nebo jména její organizační jednotky.
§3 Systémy strany

Systémy strany a způsob jejich administrace stanovuje technický odbor vyhláškou. Republikový výbor má přitom právo veta.

§3a Domény

(1) Základní doménou strany je doména druhého řádu pirati.cz, ze které se odvozují domény třetího řádu předsunutím zkráceného názvu.

(2) Domény pro systémy strany se odvozují ze základní domény (odst. 1).

(3) Jiné domény strana pro systémy strany používá, pouze

 • a) je-li tak zvlášť stanoveno pro významné projekty (§11(1)b StTO) nebo
 • b) je-li to nutné k zajištění služeb na dříve užívaných stranických doménách.
§5 Systémy třetích stran

Používání systémů třetích stran upravuje technický odbor vyhláškou. Republikový výbor má přitom právo veta.

Zvláštní část

§6 Web

(1) Web slouží k prezentaci politiky strany na veřejnosti, výměně dat a spolupráci při tvorbě delších textů. Na web může přispívat každý člen a registrovaný příznivec, není-li jmenný prostor vyhrazen některé organizační složce nebo není stránka z důležitých důvodů zamčena proti úpravám (šablony, číslo bankovního účtu, formuláře, kontakty apod.).

(2) Oblastní sdružení se v adresách označují nejvýše dvouslovným názvem oblasti.

(3) Na webu se vyhlašují přijaté předpisy a rozhodnutí; každý spis bude opatřen spisovou značkou ve tvaru zkratky orgánu, mezera a pořadové číslo v roce lomené rokem.

(4) Web běží na doméně pirati.cz.

§7 Internetové fórum

(1) Fórum je autoritativní systém pro vedení seznamu členů, seznamu funkcí, správu přístupových oprávnění a hesel pro systémy strany.

(2) Fórum slouží i k výměně názorů a hlasování uvnitř strany a zároveň ke komunikaci se sympatizanty strany.

(3) Z technických důvodů lze názvy používat bez diakritiky.

(4) Přístupová práva k fóru jsou na základě skupin. Skupiny na fóru jsou zejména:

(5) Vytvářet skupiny s podobnými nebo zavádějícími názvy se zakazuje.

§9 Mailer

(1) Mailer slouží k rozesílání tiskových zpráv, newsletteru a dalších oznámení vhodných k rozesílání elektronickou poštou v případě, kdy je třeba rozeslat zprávu většímu množství příjemců.

(2) Hromadné e-maily na osoby mimo stranu se zasílají tak, aby příjemce neviděl seznam osob, jimž byl e-mail zaslán.

§10 E-mail

(1) E-mailové a jabberové adresy členů jsou ve tvaru jmeno.prijmeni@pirati.cz.

(2) Všechny emaily přidělené členům se přeposílají na jejich e-mail uvedený při registraci do fóra.

(3) Každý představitel strany musí pro činnost strany používat přidělenou e-mailovou adresu pro příchozí i odchozí elektronickou poštu.

(4) Kromě adres na jméno používá Česká pirátská strana zejména adresy

 • a) info@pirati.cz pro obecnou komunikaci,
 • b) adresy s příponou pirati.cz pro jednotlivé skupiny na internetovém fóru, pro něž to stanoví administrativní odbor.
§11 Seznamy domén

(1) Technický odbor vydá ve spolupráci s republikovým předsednictvem

(2) Seznam dalších adres nemusí v odůvodněných případech obsahovat přesnou adresu, aby nebyla zneužívána pro hromadnou nevyžádanou korespondenci.

§12 Provedení

(1) Tento předpis provedou administrátoři pro systém, který administrují, jinak ho provede technický odbor.

(2) Technický odbor ve spolupráci s republikovým předsednictvem stanoví, zda neužívané domény kopírují nastavením základní doménu (emailové, jabberové adresy atp.) nebo jsou na tuto doménu přesměrovány.

Související

Legislativní informace

Tento statut schvaluje republikový výbor na základě čl. 9(5)b) St a § 1(1)c) a § 5(3) ZřKO.

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.