Kandidátka Karlovarský kraj

Ing. Petr Třešňák (34), starosta Mariánských Lázní, jaderný inženýr

1. Ing. Petr Třešňák (34), starosta Mariánských Lázní, jaderný inženýr

Vystudoval Fakultu elektrotechnickou ZČU v Plzni. Pro zájem o ekologii a energetiku později zvolil také studijní obor jménem Technická ekologie na Katedře energetiky a ekologie, kde se věnoval převážně obnovitelným zdrojům a jejich nasazení v prostředí ČR. Po absolvování fakulty zakotvil v odvětví jaderné energetiky, kde pracuje doposud jako specialista bezpečnosti. Kromě zájmů již zmíněných, které se promítly i do profesního zaměření, byla již od střední školy jeho hlavní zálibou (životním stylem) punk a hardcore hudba. V současnosti stále hraje v kapelách Ethos of Nemesis a Řetězová reakce. V roce 2014 byl ve volbách do zastupitelstev obcí zvolen a stal se místostarostou Mariánských Lázní. V roce 2015, po rezignaci rovněž pirátského starosty Ing. arch. Vojtěcha Franty, si s ním vyměnil místo ve vedení města a stal se starostou.
Bc. Barbora Hradečná (32), komunikační ninja

2. Bc. Barbora Hradečná (32), komunikační ninja

Krátce po studiích zakotvila v advokacii, kde působila zhruba dva roky na pozici advokátního koncipienta. Vždy ale byla tak trochu rebel a razí heslo, že práce by měla hlavně bavit a naplňovat. Z tohoto důvodu přešla před třemi lety do neziskového sektoru, kde působí doposud. Jako sociální pracovník v obecně prospěšné společnosti se zaměřuje především na dluhové a právní poradenství. Je vášnivou fotografkou, cestovatelkou a proaktivní Pirátkou. Zastává pozici koordinátora dobrovolníků v rámci Pirátů.
Mgr. Jindřich Čermák (34), politický analytik, regionální koordinátor informačních aktivit o EU

3. Mgr. Jindřich Čermák (34), politický analytik, regionální koordinátor informačních aktivit o EU

Po maturitě na gymnáziu v Karlových Varech studoval nejprve neúspěšně na FF UK, později úspěšně na FF ZČU a to politologii a mezinárodní vztahy. Studium zakončil získáním magisterského titulu v roce 2007. V letech 2008-10 pracoval na ministerstvu vnitra a to v odborech, které se věnovaly efektivnějšímu řízení veřejné správy, nyní působí jako regionální koordinátor informačních aktivit o EU Eurocentra Karlovy Vary, organizačně patřící pod Úřad vlády ČR.
Ing. arch. Vojtěch Franta (31), místostarosta Mariánských Lázní, zakladatel Švihák z.s.

4. Ing. arch. Vojtěch Franta (31), místostarosta Mariánských Lázní, zakladatel Švihák z.s.

Místostarosta v Mariánských Lázních, architekt a zakladatel lázeňského spolku Švihák. Má rád kulturu, architekturu a lidi, kteří dobrovolně vytváří hodnoty a starají se o své okolí. Ze své pozice se také snaží vytvářet kvalitní rozvojové dokumenty pro město, které jej budou rozvíjet na další dlouhá léta.
Daniela Bílá (47), administrativní pracovnice, alchymistka

5. Daniela Bílá (47), administrativní pracovnice, alchymistka

Po gymnaziálním studiu pár let pracovala v Městské knihovně Podbořany. Později pracovala v Karlových Varech v knihkupectví, později několik prodejen i sama řídila. Po mateřské dovolené pracovala ve státní správě. Nejdříve na České školní inspekci, následně na Magistrátu města Karlovy Vary na odboru vnitřních věcí a poté 3 roky v advokátní kanceláři. Naposledy působila jako odborný referent na Finančním úřadu v Karlových Varech. Nyní je od ledna 2017 krajskou koordinátorkou České pirátské strany.
Markéta Monsportová (45), vedoucí cestovní agentury, předsedkyně spolku Švihák

6. Markéta Monsportová (45), vedoucí cestovní agentury, předsedkyně spolku Švihák

Po ukončení studia si prošla různými hotelovými profesemi a v roce 1998 začala pracovat jako referentka incomingové cestovní agentury. Součástí její práce byla i organizace kulturních programů a festivalů pro zahraniční turisty. V roce 2001 se stala vedoucí cestovní agentury PRO AKTIV Marienbad s.r.o., která zajišťuje servis více jak 10 tisícům lázeňských hostů ročně. V roce 2013 byla jedním ze zakládajících členů neziskové organizace Švihák.
Bc. Josef Pavlovic (33), marketér na volné noze

7. Bc. Josef Pavlovic (33), marketér na volné noze

V rámci Pirátské strany je fotograf. Josef pochází z Mariánských Lázní, kde spokojene žije. Vystudoval obchodní akademii a FEK v Plzni v bakalářském studiu. Po vysoké škole zakotvil u společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. kde se z pozice recepčního dostal na pozici webmaster a event managera.
Lukáš Jadlovský (32), ISP technik, živnostník

8. Lukáš Jadlovský (32), ISP technik, živnostník

Vystudoval SPŠ strojírenskou, obor výpočetní technika a v současné době je zaměstnán jako ISP technik u jednoho z největších místních poskytovatelů internetu. Členem Pirátské strany je od roku 2012, je také spolu zakladatelem místního sdružení Pirátů v Mariánských Lázních a člen předsednictva MS.
Mgr. Nikola Indrová (29), podnikatelka v zemědělství

9. Mgr. Nikola Indrová (29), podnikatelka v zemědělství

Pracovala v občanském sdružení Tranquilite o. s. jako koordinační a programový pracovník. Poté působila na státním zámku Valeč v rámci projektu "Památky nás baví". Od roku 2016 pracuje na rodinné farmě.
Jakub Kotal, DiS.(26), pedagog volného času

10. Jakub Kotal, DiS.(26), pedagog volného času

Je členem místního sdružení pirátů v Aši, ze které pochází a kde žije. Vystudoval gymnázium v Aši a v roce 2013 získal titul DiS. na Vyšší odborné škole Cheb v oboru Sociální práce. Povoláním je kameraman, střihač a grafik v internetové televizi. Zároveň pracuje v nahrávacím studiu.
Ing. Martin Kalina (32), dopravní dispečer, radní Mariánských Lázní

11. Ing. Martin Kalina (32), dopravní dispečer, radní Mariánských Lázní

Pochází z Mariánských Lázní, kde s výjimkou studií prožil celý svůj dosavadní život. Vystudoval fakultu ekonomickou, obor podniková ekonomika a management na Západočeské univerzitě a po studiích se vrátil zpět do Mariánských Lázní. V současnosti pracuji jako dispečer mezinárodní kamionové přepravy u firmy z Mariánských Lázní.
Ondřej Skorka (26), ropný magnátek, nájemný pozounista

12. Ondřej Skorka (26), ropný magnátek, nájemný pozounista

Je nájemný pozounista, spolupořadatel festivalu Čankovské Vánoce
Ing. Josef Janů (48), krajský radní, autorizovaný stavební inženýr

13. Ing. Josef Janů (48), krajský radní, autorizovaný stavební inženýr

Pracoval v oblasti projektování a inženýringu v oblasti stavebnictví. V 90. letech získal praxi v oblasti územního plánování, a to od jednotlivých studií a projektů až po dozor a součinnost při výstavbě širokého spektra staveb. Od roku 1995 je členem České komory autorizovaných inženýrů a techniků. Svou profesní zkušenost měl možnost uplatnit i v rámci komunální politiky v odborných komisích, pracovních skupinách a nyní i ve svěřené krajské gesci.
Bc. Karel Nykles (33), záchranář nemocných informačních systémů

14. Bc. Karel Nykles (33), záchranář nemocných informačních systémů

Vystudoval bakalářský program Kybernetika a řídící technika na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. V letech 2007 - 2016 pracoval pro Západočeskou univerzitu v Plzni jako Windows administrátor. V letech 2011 - 2015 pak pro Forenzní laboratoř CESNET, kde se zabýval analýzou napadených PC a publikačně osvětovou činností. V současné době působí v Mariánských Lázních jako člen kulturního spolku švihák, a snaží se o zlepšení vnímání tohoto města i jeho okolí v očích veřejnosti. Profesně je zařazen jako IS System Administrator v nadnárodní firmě.

Ostatní kraje:

Navrhni úpravu