Kandidátka Moravskoslezský kraj

Ing. Lukáš Černohorský (32), projektový manažer

1. Ing. Lukáš Černohorský (32), projektový manažer

Vystudoval střední průmyslovou školu elektrotechnickou, kterou ukončil v roce 2004. Po jejím skončení vystudoval Vysokou školu báňskou v oboru měřící a řídicí technika, který úspěšně ukončil v roce 2010. Pracoval jako IT Analytik, tester a v současné době pracuje jako Projektový manažer. Ve svém volném čase se věnuje společenskému tanci, kterému propadl před více než 15 lety. Mezi jeho další vášně patří elektronika a operační systémy. Rád používá Debian a FreeBSD. V letech 2014–2016 byl předsedou Pirátů.
Ing. Ondřej Polanský (33), programátor

2. Ing. Ondřej Polanský (33), programátor

Narodil se roku 1984 v Ostravě, kde, s výjimkou doby studia na VŠ, žije dodnes. Členem pirátské strany je od jejího vzniku. Maturitu složil v roce 2003 v oboru elektrotechnika, do roku 2008 pak studoval informatiku a hospodářské dějiny (jako vedlejší specializaci) na Vysoké škole ekonomické v Praze. Celý profesní život působí v mezinárodních firmách pracující s informačními technologiemi, především v oblasti analýzy a zpracovávání velkých dat. V Ostravě je zapojen do občanských aktivit majících za cíl zlepšovat veřejný prostor, zajímá jej architektura a urbanismus. Je aktivní sportovec, má rád moderní technologie, českou kinematografii, bílé víno a noční oblohu.
Jiří Demel (59), IT manažer

3. Jiří Demel (59), IT manažer

Absolvoval SOU v Kopřivnici a následně vojenskou základní službu. Pracoval v automobilce TATRA a.s., oženil se, vychovával dva syny a následně ovdověl. Od roku 1982 začal vyvíjet podnikatelskou činnost v širokém spektru působnosti. V rámci sebevzdělávání prošel několika kurzy v oblasti IT, kde získal několik certifikátů a následně založil firmu Decom IT. Začal spolupracovat s bývalým Telecomem a ERI na zavádění internetu v ČR. Mimo oblast IT působil pět let na pozici finančního poradce u Allianz pojišťovny a.s.
Mgr. Ph.D. Andrea Hoffmanová (34), VŠ pedagožka

4. Mgr. Ph.D. Andrea Hoffmanová (34), VŠ pedagožka

Svou profesní dráhu začala jako středoškolská učitelka. Kromě akademického působení na Univerzitě Palackého nyní organizuje workshopy pro učitele a věnuje se vzdělávání dospělých. Prosazuje implementaci krásné literatury a dramatických do výuky angličtiny se snahou reformovat české školství. Po Fulbrightově stipendiu v USA dostala nabídku na práci asistentky europoslance, která jí přinesla mnoho zkušeností z nejvyšší politiky, otevřela nové obzory a také potřebu aktivněji zasahovat do politického života naší země.
Ing. Rostislav Řeha (44), analytik

5. Ing. Rostislav Řeha (44), analytik

Vystudoval obor ekotechnika na Vysoké škole báňské – Technická univerzita Ostrava, kde získal titul Ing. V průběhu studia začal tíhnout jak k informačním technologiím, tak k fantasy literatuře, hrám na hrdiny a hrám obecně. Působil nejprve jako programátor, poté několik let jako jednatel herní společnosti Altar a celkem 16 let pracoval jako informatik v Rehabilitačním ústavu Hrabyně. Nyní se živí jako databázový specialista u firmy Tieto Czech. Mezi jeho hlavní zájmy spadá hlavně rodina se dvěma dětmi. Ve volném čase dlouhodobě působil jako mezinárodní rozhodčí level 2 hry Magic The Gathering, hraje deskové a karetní hry s kamarády a v poslední době ho baví i jízda na kole.
Ing. Pavel Kořízek (45), IT specialista

6. Ing. Pavel Kořízek (45), IT specialista

Vystudoval obor Informatika a výpočetní technika na Vysokém Učení Technickém v Brně (2005). V současné době pracuje jako IT specialista. Je ženatý a má 3 děti. Ve svém volném čase se věnuje rodině. Mezi jeho koníčky patří vaření a střelba. Je členem kontrolního výboru zastupitelstva města Opavy a Hradce nad Moravicí.
Bc. Hana Brňáková (45), ředitelka NO

7. Bc. Hana Brňáková (45), ředitelka NO

Hana Brňáková byla zastupitelkou a radní města Opavy v období 2010-2014. V pozici zastupitelky působí i nyní za volební stranu Opavané - NEZÁVISLÍ, OBČANÉ, PIRÁTI. Vede neziskovou organizaci ANIMA VIVA z.s. založenou v roce 2002. Toto sdružení pomáhá lidem s duševním onemocněním i jejich blízkým vyrovnat se s nemocí a zapojit se do běžného a pracovního života. Poskytuje sociální služby, kdy dbá na respektování individuálních potřeb a oprávněných zájmů těchto osob, podporuje je v samostatnosti a v udržení kvality života, usiluje o bourání společenských bariér a předsudků spojených s tímto typem zdravotního postižení.
Mgr. Barbora Vojkovská (31), marketing manažer

8. Mgr. Barbora Vojkovská (31), marketing manažer

Marketingová specialistka z Ostravy a členka Pirátů.
Jan Nezhyba (40), poradce NNO

9. Jan Nezhyba (40), poradce NNO

Konzultant pro neziskové organizace v oblasti ekologie, toxických látek a odpadů se zaměřením na kontaminaci životního prostředí a odběr vzorků. Ve volném čase se zajímá o svojí rodinu, ekologii a rád jezdí do hor.
Bc. Michal Gill (30), OSVČ, překladatel

10. Bc. Michal Gill (30), OSVČ, překladatel

Vystudoval Střední průmyslovou školu stavební v Havířově v oboru Pozemní stavitelství a dále Historii na Filozofické Fakultě Ostravské univerzity, kde získal bakalářský titul. Vedle práce působil mezi lety 2011 a 2017 také jako řídící mistrovských soutěží Moravskoslezského krajského volejbalového svazu, je aktivním rozhodčím Českého volejbalového svazu a také statistikem juniorské extraligy a první ligy mužů v ŠSK Beskydy (dříve i v SKV Havířov, VK Ostrava či juniorské reprezentaci ČR nebo na mezinárodních akcích, jmenovitě Světové lize); několik let také působil jako trenér mládeže ve VK Ostrava. U Pirátů pracuje jako koordinátor dobrovolníků pro Moravskoslezský kraj.
Mgr. Zuzana Klusová (32), copywriter

11. Mgr. Zuzana Klusová (32), copywriter

Po maturitě se rozhodla pro studium žurnalistiky a sociální práce na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Po úspěšném ukončení studia na brněnské univerzitě se díky silné vazbě, která ji pojí ke karvinskému regionu, rozhodla vrátit zpět do rodného města. Zde již během studií pracovala jako koordinátorka a metodička evropských projektů v Okresní hospodářské komoře Karviná. Nyní pracuje jako asistentka ředitele americké výrobní společnosti. Jako aktivní členka občanského sdružení Občané Karviné proti těžbě uhlí pod městem se už několik let snaží hájit zájmy místních občanů ve vztahu k OKD i vedení města.
Mgr. Martin Kučera (46), nakladatel

12. Mgr. Martin Kučera (46), nakladatel

Vystudoval matematickou analýzu na Univerzitě Palackého v Olomouci, v průběhu studia ho však natolik uchvátily hry na hrdiny (Dračí doupě aj.) a moderní stolní hry, že se volnočasová zábava rozrostla v práci při studiu a posléze na plný úvazek. Nyní již více než 15 let řídí nakladatelství ALTAR, které tyto hry vydává. Členem Pirátů je od roku 2010.
Ing. DiS. Radek Simkanič (27), doktorand

13. Ing. DiS. Radek Simkanič (27), doktorand

Narodil se roku 1989 a bydlí ve vesnici Pustějov nedaleko Ostravy. V Ostravě vystudoval VOŠ Ahol, o. p. s., pokračoval bakalářským i magisterským studiem na VŠB TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky, kde nyní studuje doktorát se zaměřením na analýzu a zpracování obrazu. Během studií využil programu Erasmus+ a jeden semestr poznával krásy Finska. Při studiu pracoval jako programátor, příležitostný číšník, správce systémů a sítí a vyzkoušel si práci v a. s. Tonak, kde vyráběl klobouky, a ve spol. s r. o. Kotouč Štramberk, kde byl v rychlé rotě :D (zametání chodníků, sekání trávy, vyvážení odpadků apod). Občas si zasportuje, miluje přírodu a občas daruje krev (pot i slzy).
Ing. Ireneusz Pieniążek (31), UNIX administrátor

14. Ing. Ireneusz Pieniążek (31), UNIX administrátor

Vystudoval Gymnázium s polským jazykem vyučovacím v Českém Těšíně. Poté studoval na VUT v Brně obor Telekomunikační a informační technika, který úspěšně završil inženýrským titulem. Po studiích pracoval jako síťový administrátor v ocelářské společnosti, kde se podílel také na návrhu a budově firemní sítě. V současnosti je zaměstnán jako systémový administrátor v softwarové společnosti, kde se zabývá hlavně správou UNIXových systémů. Ve svém volném čase se věnuje alternativní kultuře, turistice, žonglování, ekologickým aktivitám a hraje si občas s počítačem. V poslední době organizuje pravidelné úklidy města, které sbližují lidi a rozvíjejí v nich ekologické myšlení.
Mgr. et Bc. Tomáš Hof (34), bankéř

15. Mgr. et Bc. Tomáš Hof (34), bankéř

Jan Becher (41), knihkupec

16. Jan Becher (41), knihkupec

Vystudoval SOUŽ, obor Elektromechanik pro rozvodná zařízení. Studijní obor dokončil v roce 1993. Maturoval na ISŠ v Luhačovicích, obor knihkupec, v roce 1996. V minulosti byl členem hnutí Ostravak. Je ženatý se dvěma dětmi. Po čtyři rok působil jako opoziční zastupitel a člen komisí a výborů na ostravském zastupitelstvu. V roce 2014 vystoupil z hnutí Ostravak.
Michal Klus (38), webdesignér

17. Michal Klus (38), webdesignér

Je předsedou MS Karvinsko původem v Karviné. Vystudoval gymnázium v Karviné. Do cesty mu vstoupila možnost vést rockový klub, které se na nějaký čas chopil. Po tomto období se začal živit tvorbou webových stránek jako OSVČ. Tímto způsobem se živí až do dnes. Vzhledem k jeho podnikavému duchu se pustil do provozování vlastního e-shopu. Angažuje se v aktivitách souvisejících s pořádáním hudebních akcí.
Mgr. et Bc. Karel Světnička (57), právník a nezávislý publicista

18. Mgr. et Bc. Karel Světnička (57), právník a nezávislý publicista

Trvale bydlí v Havířově, ale dlouhodobě působí na Právnické fakultě UK v Praze. Je příznivcem Pirátů. V minulosti vystudoval SPŠ stavebních hmot v Hranicích. Pracoval v panelárně a jako stavbyvedoucí hlavní stavební výroby. Komunistický režim mu zakázal studovat vysokou školu. Je členem konfederace politických vězňů a žádá o uznání III. odboje.
Marta Oškerová (50), grafička

19. Marta Oškerová (50), grafička

Její původní profesí je management hotelového provozu, nicméně již řadu let pracuje jako grafik pro německou firmu, zabývající se prodejem potravinových doplňků a kosmetiky. S Piráty se seznámila v roce 2010, nejprve jako volič, když hledala alternativu k zavedeným, leč nevolitelným stranám. V roce 2012 se účastnila demonstrací proti smlouvě ACTA a poté se stala i členkou Pirátské strany. Mezi její zájmy patří mimo tvorbu grafických výstupů také četba, divadlo a především hudba (převážně rocková a metalová), fandí hokejovému týmu Vítkovic.
Mgr. Martin Rédr (41), sociální pracovník

20. Mgr. Martin Rédr (41), sociální pracovník

Studoval gastronomii, hotelnictví a služby cestovního ruchu na střední škole a poté i na vyšší odborné škole. Původem je z Havířova Během studií absolvoval praxe v různých hotelech v České republice, Německu a Švýcarsku. Poté nastoupil jako učitel odborných předmětů na hotelové škole. Během zaměstnání vystudoval sociální pedagogiku a následně učitelství na Ostravské univerzitě. Nějaký čas působil v souokromém sektoru jako vedoucí recepce horského hotelu v Beskydech. V součnasnosti pracuje jako sociální pracovník v nestátní neziskové organizaci, která se zabývá zejména zprostředkováním sociálního bydlení a komunitní čínnosti v havířovské lokalitě, která je často označována jako sociálně vyloučená. Členem Pirátů je od roku 2012. Je ženatý a má jednoho syna.
Jakub Dědek (25), VŠ student

21. Jakub Dědek (25), VŠ student

Vystudoval Wichterlovo gymnázium se zaměřením na matematiku, studuje dále i na Vysoké škole Báňské. V průběhu studia se specializuje na algebru a teorii čísel. Věnoval se dobrovolnickým aktivitám propagující aktivní život rodin s dětmi (cyklocestování, kočárkem na vrcholy hor), obnově horské chaty Prašivá, obnově Bezručovy chaty a byl členem studentské organizace AIESEC. Jakub se zajímá o popularizaci matematiky, kterou ukazuje v souvislostech s jinými obory, nejen technických, ale i humanitních. Je členem skautů, rád cestuje, sportuje a miluje chození po horách.
Ing. Petros Michailidis (62), analytik

22. Ing. Petros Michailidis (62), analytik

Vystudoval gymnázium v Karviné, vysokoškolský diplom obdržel na VŠB-TUO. Od roku 1980 se vytrvale profesně věnuje výpočetní technice, a to od programování ekonomických systémů až po současné webové aplikace. Přes ekonomické systémy se propracoval k vlastní ekonomice, účetnictví a daním. Po škole pracoval pro společnost OKD a po roce 1989 se stal OSVČ, čímž je do dnes. Mezi jeho koníčky patří hlavně výpočetní technika (a s ní spojená veškerá komunikační technologie), filosofie a v neposlední řadě i politika.
Ing. Petr Kopečný (33), automatizační inženýr

23. Ing. Petr Kopečný (33), automatizační inženýr

Vystudoval strojní fakultu VŠB–TUO, katedru automatického řízení. V roce 2007 získal bakalářský titul. Ve studiu dále pokračoval a v roce 2011 získal inženýrský titul v oboru automatického řízení a inženýrské informatiky. Stále se školou udržuje kontakt a mimo jiné v ní pracuje jako vědecký pracovník na Hvězdárně a planetáriu Johanna Palisy, kde působí převážně jako demonstrátor. Před ukončením studia studoval jeden semestr ve Švédsku vysokou školu Linköping Universitet, kde si vylepšil své jazykové znalosti. Zajímá se především o astronomii a astrofyziku.
Mgr. Alena Klocová (49), konzultantka

24. Mgr. Alena Klocová (49), konzultantka

Vystudovala gymnázium se zaměřením na pedagogiku a psychologii. Následně studovala obor čeština a francouzština na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, které úspěšně ukončila ziskem magisterského titulu. Je šťastně rozvedená. Po absolutoriu VŠ se vrátila zpět do Karviné, kde žije dodnes. Profesionální působení zahájila ve firmě spolupracující s obcemi a řešící projekty v oblasti regionálního rozvoje a problematikou rozvojových projektů spolufinancovaných z prostředků EU se zabývá dodnes, od r. 2004 jako OSVČ. Volný čas dělí mezi aktivity kulturní, mezi nimiž dominuje hudba (poslech, koncerty, festivaly a zpěv), a sportovní (Pilates, BOSU Core, jízda na kole, beachvolejbal, badminton, stolní tenis etc.)
Ing. Michal Breškovec (39), architekt počítačových sítí

25. Ing. Michal Breškovec (39), architekt počítačových sítí

Vystudoval obor Ekonomika a management v průmyslu na Vysoké škole báňské (2007–2012), aby si rozšířil obzory a získal náhled do problematiky ekonomiky a řízení. Po absolvování základní vojenské služby začal pracovat v IT jako servisní technik, nyní pracuje v české pobočce významné skandinávské korporace jako specialista na počítačové sítě. Pirátem je od roku 2009. Práce je mu i koníčkem, zajímá se o technologie a propaguje Free software a Open Source.
Bc. Marcel Žebrok (32), učitel, správce sítě

26. Bc. Marcel Žebrok (32), učitel, správce sítě

doc. RNDr. PaedDr. Ph.D. Hashim Habiballa (41), vysokoškolský pedagog

27. doc. RNDr. PaedDr. Ph.D. Hashim Habiballa (41), vysokoškolský pedagog

Je absolventem Přírodovědecké fakulty Ostravské Univerzity oboru informatika a výpočetní technika – informační systémy. Dále absolvoval rigorózní zkoušku v oboru učitelství VVP – se specializací informatika na Univerzitě Konštantína Filozofa v Nitře, kde získal titul PaeDr. V roce 2004 úspěšně obhájil disertační práci v rámci doktorandského studia v oboru teorie vyučování informatiky. V roce 2006 na Ostravské Univerzitě vykonal druhou rigorózní zkoušku v oboru informační systémy (RNDr.) a následně i obhájil druhou dizertační práci v roce 2007 (Ph.D.) V roce 2012 úspěšně ukončil habilitační řízení na Fakutě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové a k 1. lednu 2013 byl jmenován docentem pro obor systémové inženýrství a informatika. Je docentem katedry informatiky a počítačů PřF Ostravské univerzity a také vědecký pracovník Centra Excelence IT4Innovations - Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování. Zaměřuje na umělou inteligenci, logiku, teorii formálních jazyků, logické programování a výzkum v didaktice informatiky. Je autorem cca 100 publikací - monografií, článků v recenzovaných časopisech, příspěvků ve sbornících z mezinárodních konferencí, recenzovaných učebnicích, učebních textů.
Bc. Gabriela Lacková (45), ředitelka MŠ

28. Bc. Gabriela Lacková (45), ředitelka MŠ

Ředitelka MŠ Hradec nad Moravicí. Členka školské komise Rady města Opavy.
Vladan Hýl (31), redaktor zpravodajství

29. Vladan Hýl (31), redaktor zpravodajství

Petr Simkanič (55), jednatel společnosti

30. Petr Simkanič (55), jednatel společnosti

Ing. Roman Štosek (49), informatik

31. Ing. Roman Štosek (49), informatik

Petr Pavlíček (64), ředitel gymnázia

32. Petr Pavlíček (64), ředitel gymnázia

Petr Pavlíček se narodil 29. října 1952 v Opavě. Po maturitě zamířil na Palackého univerzitu v Olomouci a po absolvováním začal učit. Nejprve na gymnáziu ve Vítkově a od roku 1983 na opavském Mendelově gymnáziu. Od roku 1991v něm dělal zástupce ředitele a od roku 1995 až do současnosti je jeho ředitelem. Do školních aktivit zavedl řadu nových tradic a je autorem několika odborných publikací. Bydlí v Opavě, je ženatý a má syna i dceru. V současnosti je členem zastupitelstva města Opavy.
Milada Petrová (51), OSVČ

33. Milada Petrová (51), OSVČ

Martin Kmec (40), sítotiskař

34. Martin Kmec (40), sítotiskař

OSVČ 41 let - hokejista.atlet.volejbalista.udržbář hyberbarických filtrů.prodavač.kulisak.sítotiskař.dj.promoter.organizátor kulturních a sportovních akcí.
Mgr. Arnost Žídek, Ph. D (41), vysokoškolský pedagog

35. Mgr. Arnost Žídek, Ph. D (41), vysokoškolský pedagog

Vystudoval obor Učitelství matematiky a fyziky na přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Doktorát získal na fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB - TU Ostrava na oboru Výpočetní a aplikovaná matematika. Přes 15 let pracuje na katedře matematiky a deskriptivní geometrie na VŠB. Aktuálně přednáší a cvičí matematiku na fakultě bezpečnostního inženýrství v Ostravě-Výškovicích. Ve volném čase se věnuje zejména karetní hře Magic the Gathering, občas si zahraje World of Warcaft, squash, jezdí se synem na kole nebo si zajde na zápas HC Vítkovice.
Lukáš Beran (30), specialista logistiky

36. Lukáš Beran (30), specialista logistiky

Ostatní kraje:

Navrhni úpravu