Kandidátka Ústecký kraj

Mgr. Mikuláš Peksa (31), Biofyzik, vývojář sofwaru

1. Mgr. Mikuláš Peksa (31), Biofyzik, vývojář sofwaru

Je vedoucím Zahraničního odboru Pirátů, členem Pirátské strany Německa a členem předsednictva Evropské Pirátské strany. Studoval biofyziku na Matematicko-Fyzikální fakultě UK (Mgr.) V průběhu studia se specializoval na využití jaderné magnetické rezonance pro výzkum dynamiky tekutin v porézních materiálech. Dokončuje studium v postgraduálním studijním programu, který je založen na spolupráci UK a Universität Leipzig. Angažuje se v mezinárodních aktivitách Pirátů a tvorbě mezinárodně-politického programu. Mezi jeho zájmy patří kromě přírodních věd a IT také historie, filozofie, mezinárodní politika, LARPy a RPG.
Bc. František Navrkal (25), Datový analytik, student ČVUT

2. Bc. František Navrkal (25), Datový analytik, student ČVUT

Pracuje jako datový analytik a studuje obor aplikace softwarového inženýrství na FJFI ČVUT. Zatím úspěšně ukončil bakalářské studium tohoto oboru. V rámci Pirátské strany pomáhá s řadou administrativních činností, pořádáním akcí, řešení sporů, tvorbou předpisů a programu Pirátů. Je také předsedou krajského sdružení strany. Do strany vstoupil kvůli zájmu o liberalizaci Internetu, rozvoj osobních svobod, informovanost a vzdělanost občanů, vědu, napřímení demokracie a zvýšení efektivity státní správy České republiky.
Michaela Schwarzová (31), sociální pracovnice

3. Michaela Schwarzová (31), sociální pracovnice

Po skončení studia pracovala u Okresního soudu v Chomutově, později získala zkušenosti v oblasti financí a bankovnictví. Své uplatnění našla v chráněné kavárně v Chomutově. Jako vedoucí baristů pomáhala fyzicky, mentálně i psychicky postiženým lidem v jejich uplatnění na trhu práce. Momentálně je na rodičovské dovolené.
Bc. Radek Holodňák (24), student filozofické antropologie

4. Bc. Radek Holodňák (24), student filozofické antropologie

V čele Pirátů v Žatci organizuje neziskově a na dobrovolnickém principu hudební a filmové festivaly, výstavy, přednášky a dobrovolnické úklidové akce. Byl realizátorem několika veřejně prospěšných projektů v rámci pirátského participativního rozpočtování. V roce 2012 byl členem antifašistického petičního výboru Žatec proti neonacistům. Na podzim 2014 byl jedním z jednatelů petičního výboru za odvolání žateckého starosty Jelínka, který byl nakonec úspěšný a přispěl k rozložení koalice Svobodných a KSČM.
Vladimír Charvát (37), strojní konstruktér, člen rady městského obvodu Ústí nad Labem-město

5. Vladimír Charvát (37), strojní konstruktér, člen rady městského obvodu Ústí nad Labem-město

Působil jako informatik, resp. jako pracovník odboru kontroly na krajském úřadu Ústeckého kraje. V současné době působí jako strojní konstruktér v 3D softwaru, kde se zabývá hlavně navrhováním zásobníků na sypké materiály a různých dopravníků pro stejné materiály.
Romana Vlčková (64), lektorka

6. Romana Vlčková (64), lektorka

Vzděláním je fyzioterapeutka, poté pracovala jako sociální pracovnice. Zabývá se vzdělávacími projekty na poli sociální práce, péče o seniory a péče o osoby postižené Alzheimerovou chorobou. Účastnila se řady studijních a pracovních stáží v několika evropských zemí a USA. Dva roky pracovala a vzdělávala se ve Velké Británii v sociálních službách a zdravotnictví. (2005 - 2007) Pracovala také jako sociální pracovnice v Ústeckém Arcusu. V současnosti působí jako lektorka v oblasti sociálních služeb.
Barbora Přibylová Kočková (35), koordinátorka dobrovolníků a projektů, pracovnice v sociálních službách

7. Barbora Přibylová Kočková (35), koordinátorka dobrovolníků a projektů, pracovnice v sociálních službách

Působí jako koordinátorka dobrovolníků v kultuře v Dobrovolnickém centru, Ústí nad Labem, koordinátorka projektu Příprava NNO na povodně, náborářka projektu Patron, kooordinátorka dobrovolníků v Pirátské straně Ústeckého kraje
Tomáš Weidisch (24), pracovník pro vztah s veřejností

8. Tomáš Weidisch (24), pracovník pro vztah s veřejností

Studoval na Fakultě humanitních studií UK v Praze. Poté pracoval po nějakou dobu na finančním úřadě. V současnosti pracuje jako technik pro internetového providera v Žatci. Od roku 2012 se jako pořadatel hudebních a filmových festivalů, přednášek a dalších akcí účastní žateckého kulturního života. Od stejného roku je také členem České pirátské strany, je zakládajícím členem žateckého místního sdružení. Ve volném čase se zajímá o videotvorbu, o 3D grafiku a hudbu (nejblíže mu je hudba elektronická).
Vít Konečný (30), Rastaman, barman a provozní hudebního klubu

9. Vít Konečný (30), Rastaman, barman a provozní hudebního klubu

V letech 2014 až 2015 byl vedoucím Mediálního odboru Pirátů. Poté se stal barmanem a provozovatelem vlastního hudebního klubu. Snaží se pořádat všemožné akce ve svém blízkém okolí.
Mgr. Jan Kranda (43), učitel, hudebník

10. Mgr. Jan Kranda (43), učitel, hudebník

Pracuje jako učitel v ZŠ a MŠ Žatec (Jižní) a v ZUŠ Žatec. Od roku 2015 je členem České pirátské strany. Při své práci učitele hudební výchovy a informatiky propaguje využívání svobodného software nejen ve školách.
Adéla Shánělová, DiS. (25), studentka sociální pedagogiky

11. Adéla Shánělová, DiS. (25), studentka sociální pedagogiky

Studuje sociální pedagogiku v Praze. V minulosti pracovala jako asistentka a vychovatelka.
Jan Köchert (39), OSVČ

12. Jan Köchert (39), OSVČ

Působí jako Community Manager v nezávislém herním studiu a jeho hlavní činností je budování vztahu s mezinárodní komunitou fanoušků, správa sociálních sítí a spolupráce na přípravě PR kampaní. Angažuje se v různých aktivitách Pirátů. Z dalších oblastí ho zajímá především ochrana osobní svobody a transparentní stát.
Bc. Zdeněk Štěpánek (34), odborník v IT

13. Bc. Zdeněk Štěpánek (34), odborník v IT

V současné době technik, dříve učitel a správce sítí na škole, kde sám vystudoval. Prosazuje liberální principy - každý autor, ať už softwaru nebo uměleckého díla by měl mít plné právo určit pro své dílo licenci dle svého uvážení. Taktéž mu vadí neustálé sledování občanů prostřednictvím různých technologických zařízení apod. Je zásadně proti cenzuře a šmírování občanů.
Ludmila Beutelová (29), operátorka callcentra

14. Ludmila Beutelová (29), operátorka callcentra

Je operátorkou callcentra na Carepostu u O2. Zajímá se o psychologii a lidskou komunikaci, vystudovala chemii. Má silný vztah k Ústí nad Labem a jeho infrastruktuře.
Aleš Stibal (39), konzultant IT bezpečnosti

15. Aleš Stibal (39), konzultant IT bezpečnosti

Mgr. Jindřich Krous (55), učitel

16. Mgr. Jindřich Krous (55), učitel

Bc. Kristýna Blažková (25), správkyně PC sítě

17. Bc. Kristýna Blažková (25), správkyně PC sítě

Tomáš Rubinstein (44), obchodně-technický poradce

18. Tomáš Rubinstein (44), obchodně-technický poradce

Ing. Karla Škorpilová (63), rostlinolékařská inspektorka

19. Ing. Karla Škorpilová (63), rostlinolékařská inspektorka

Ing. Jindřich Pávek (30), vedoucí lesní správy

20. Ing. Jindřich Pávek (30), vedoucí lesní správy

Vojtěch Karban (38), prodejce semen léčivých bylin

21. Vojtěch Karban (38), prodejce semen léčivých bylin

Mgr. Martin Doucha (30), programátor

22. Mgr. Martin Doucha (30), programátor

Michal Ketner (26), student, bohém s bílým kloboukem

23. Michal Ketner (26), student, bohém s bílým kloboukem

Tomáš Macháček (22), elektromechanik

24. Tomáš Macháček (22), elektromechanik

Jan Kotas (35), operátor callcentra

25. Jan Kotas (35), operátor callcentra

Lukáš Blažej (21), člen městského kontrolního výboru Ústí nad Labem město, student Právnické fakulty

26. Lukáš Blažej (21), člen městského kontrolního výboru Ústí nad Labem město, student Právnické fakulty

Ostatní kraje:

Navrhni úpravu