Sněmovní strategie

Tolerance menšinové vlády

Pokud budeme jazýčkem na vahách, zvážíme toleranci menšinové vlády výměnou za zohlednění našich politických priorit v programu koalice. Tolerance je podmíněna plněním dohodnutých závazků, otevřeností při vládnutí a průběžnou politickou, veřejnou a odbornou diskusí k připravovaným záměrům.

Konstruktivní opoziční práce

Pokud nebudeme součástí vlády, chceme získat vhodná místa ve výborech Poslanecké sněmovny, abychom měli přístup k aktuálním informacím, mohli maximálně prosazovat náš program, případně také zasáhnout při podezření na pochybné aktivity. Naše opozice bude konstruktivní; formou připomínek, předkládáním návrhů vládě, prací ve výborech, zveřejňováním informací a mobilizací veřejnosti se nadále budeme snažit o prosazování našeho programu. Demokraticky zvolenou vládu budeme respektovat a nebudeme se snažit bezhlavě a za každou cenu o její pád, protože je pro nás důležitá stabilita země, a tedy i její vlády. Snaha o vyvolání nedůvěry vládě musí být až reakcí na silně negativní okolnosti, nikoliv standardem, protože jsme v opozici.

Budeme apelovat na ostatní strany a sami půjdeme příkladem, aby do vlády a dalších funkcí byly nominovány bezúhonné, kompetentní a důvěryhodné osoby (a to i na úřadech, v Parlamentu, v dozorčích radách státních firem apod.). Budeme požadovat rozumné záruky, abychom předešli zneužití moci, např. odmítneme podpořit kandidáty, kteří by byli v neustálém střetu zájmů.

Po projednání s klubem a republikovým výborem předloží vyjednávací tým návrh rozhodnutí o konkrétní podobě povolební spolupráce v souladu s touto strategií celostátnímu fóru. Pokud je schválen návrh koaliční smlouvy, nahrazuje program koalice schválený celostátním fórem volební program tam, kde se tyto dva liší.

Spolupráce v Parlamentu

Bez ohledu na rozložení mandátů jsme připraveni spolupracovat na prosazení programových priorit se všemi politickými stranami, které budou mít zastoupení v Parlamentu. Zejména navazujeme kontakty s podobně naladěnými poslanci a poslankyněmi z ostatních stran.

Využijeme možnosti aparátu Poslanecké sněmovny a možnosti i finance Pirátů a ustanovíme širokou mezioborovou platformu, kde budeme otevřeně diskutovat a připomínkovat vybranou legislativu a její sporné otázky. Zapojíme zástupce odborné veřejnosti, akademického i komerčního sektoru, oborových sdružení, nevládních organizací a opozičních či neparlamentních stran. Zajistíme technologické řešení pro zapojení veřejnosti jako dalšího poradního hlasu. Cílem je získat opravdu odborný vhled na specifické problémy, u kterých v současnosti za odborníky platí zejména najatí lobbisté. Se závěry se transparentně vypořádáme a zohledníme je v návrzích či pozměňovacích návrzích pirátských poslanců, pokud budou v souladu s ideály Pirátské strany.

Náš postoj k referendu

Přestože není jasné, v jaké podobě a zda vůbec bude v příštím volebním období projednáván zákon o obecném referendu, budeme vždy hájit právo občanů vyvolat referendum a rozhodovat o důležitých otázkách země. Budeme prosazovat konání referend a respektovat jejich výsledek bez ohledu na to, jaké stanovisko zaujmeme k samotné otázce. Nezbytnou podmínkou naší podpory je, aby se jednalo o hlasovatelnou otázku, v souladu s ústavním pořádkem České republiky.