Stanovisko Pirátů k migraci 2020

Mezinárodní spolupráce jako základ - Migrace včera a dnes - Prevence - Uprchlíci - Integrace cizinců - Začleňování do společnosti - Cizinci žijící v ČR