• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Republikove predsednictvo má oprávnění mazat
  • @Celostatni forum má oprávnění číst
  • @TZ má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst

Tisková konference Pirátské strany k prodloužení kopírovacího monopolu na zvukové nahrávky z 50 na 70 let.

hmac:378a63fe51c0fb492e8a8ad0fc664995 : tiskove-zpravy:tiskova-konference-piratske-strany-k-prodlouzeni-kopirovaciho-monopolu-na-zvukove-nah

Praha - 19.5.2011 - tisková zpráva České pirátské strany

V čím zájmu se píší zákony o dalších monopolech? Rada Evropské unie projednává prodloužení monopolu na zvukové nahrávky. Kopírovací monopol na některá díla má totiž brzy vypršet a nahrávky skupin Rolling Stones, Pink Floyd nebo Beatles se tak uvolní. Volná díla bude moci každý sdílet, upravovat a remixovat bez monopolu nahrávacích společností. Česko dosud stálo proti prodloužení monopolu (společně s Belgií, Švédskem, Dánskem, Slovenskem, Rumunskem, Nizozemím, Rakouskem a Slovinskem). [0] Česká republika byla přesvědčena, že návrh je především výsledkem lobbingu nahrávacích společností, které se obávají ztráty zisků z nahrávek z velmi úspěšných období 2. poloviny 20. století, a který bude přínosem pro tyto nahrávací společnosti, nikoli pro výkonné umělce. Nic ale není navždy.

 

Ministerstvo kultury v čele s Jiřím Besserem (TOP 09) v prosinci 2010 navrhlo změnu české pozice a 11. března 2011 vypracovalo nový návrh, který prodloužení monopolu podporuje. V březnu 2011 oznámilo změnu pozice i Dánsko a nyní je pro přijetí návrhu. Pirátská strana má za to, že tyto změny jsou motivovány tlakem lobby nahrávacích korporací, že pro ně nejsou věcné důvody a že změna výrazně postihne tvořivost umělců a práva uživatelů. Proti návrhu se postavili i odborníci z nizozemského institutu pro informační právo, u kterého si objednala Evropská komise nezávislý posudek.

Pirátská strana jednoznačně podporuje stávající pozici České republiky proti prodloužení monopolu na zvukové nahrávky, kterou vypracovalo ministerstvo kultury v roce 2008 a kterou schválil Parlament České republiky. Pirátská strana důrazně protestuje proti připravované změně stanoviska České republiky a vyzývá ministerstvo kultury, aby zastupovalo zájmy lidí, nikoliv skupin hudebních vydavatelství a nahrávacích společností. Pirátská strana rovněž odmítá, aby OSA vybírala další poplatky, jak to stojí v návrhu. Z těchto důvodů iniciovali europoslanci Pirátské strany nové projednání v Evropském parlamentu, které by ještě mohlo návrh zarazit.

Jakub Michálek, expert Pirátské strany na kopírovací právo, návrh změny komentoval: „Je nám jasné, že si chtějí nahrávací společnosti udržet bezpracný zisk. Podle odborných odhadů jim díky předloženému návrhu spadne z nebes do klína asi 100 miliard korun. Není ale vůbec jasné, proč tomuto lobbingu podlehlo ministerstvo kultury. Vedle tohoto kiksu se nápad, že nějakých 20 % mají dostat poplatkové organizace jako OSA, jeví jako detail.“

Návrh: Příjem umělců ve stáří má vyřešit monopol nahrávacích společností

Hlavním argumentem komise pro připravovaný návrh [6] má být zvýšení příjmů studiových umělců, kterým monopol po 50 letech skončí a oni už nedostávají poplatky. Nahrávací společnosti přesvědčily komisi, že prodloužení kopírovacího monopolu ze současných 50 let na 70 let od zveřejnění díla zajistí umělcům lepší živobytí. To ovšem není pravda, protože prodloužení doby znamená nutnost platit peníze dědicům, takže na živé autory zbude méně peněz. Evropská komise odhadla, že 90 % zisku z prodloužení by šlo nahrávacím společnostem a 9 % dvaceti nejpopulárnějším pop stars. Pro studiové hudebníky, kterými se návrh zaštiťuje, by v případě přijetí návrhu zbylo několik euro ročně. [5] Za pár stříbrných chtějí zákonodárci prodat svobodu občanů, které zastupují, nahrávacím korporacím.

Jako druhý absurdní argumentem pro prodlužování parlament uvádí, že „hudební skladatelé si už kopírovací ochrany užívají 70 let po smrti.“ 70 let po smrti si můžete užívat klidu a míru, ale nikoliv kopírovací ochrany. Senát Parlamentu České republiky oba argumenty již v roce 2008 odmítl a usnesl se, že nepovažuje „předložený návrh za koncepční řešení současných problémů, jelikož v konečném důsledku nepovede ke zlepšení situace výkonných umělců.“ Podle Senátu ani nebude splněn cíl prodloužení, protože hudebním umělcům „připadne pouze marginální podíl“.

Pirátská strana považuje prodlužování monopolu za zcela bezohledné vůči občanům Evropské unie, kteří mají přirozené právo sdílet informace. Prodlužování monopolu je pouze dalším důkazem, jak současné staré struktury nerozumí moderní společnosti a omezují dostupnost informací. Zpráva vypracovaná za peníze nahrávacích korporací dokonce tvrdí, že "ceny hudebních nahrávek v monopolu a mimo něj se podstatně neliší." [1] Tuto zprávu jednomyslně odmítl i Senát, který konstatoval, že „dopadová studie Komise je nedostatečně objektivní a poplatná záměru nařízení.“ [3] Obdobně směšný je argument, že delší monopol přinese nahrávacím společnostem více peněz, které investují do hledání talentů.

Dosavadní pozice: ČR je přesvědčena, že návrh je výsledkem lobbingu nahrávacích společností

Česká republika zatím návrh [6] důrazně odmítala:

„Návrh na prodloužení je rovněž v rozporu se závěry EK zveřejněnými v dokumentu z roku 2004 (Commission Staff Working Paper on the European copyright framework) a dále se studiemi zpracovanými na základě zadání EK. Podle těchto dokumentů by prodloužení ochrany mělo negativní dopady na investice, inovace apod.

Návrh směrnice již ve fázi přípravy vyvolal značně protichůdné reakce, přičemž je nutno zdůraznit, že ani samotní výkonní umělci se k němu nestaví jednoznačně pozitivně, jak by se dalo očekávat. Návrh má silnou podporu výrobců zvukových záznamů resp. nahrávacích společností. Zásadně negativně se kromě uživatelů k prodloužení doby ochrany staví akademická obec (např. studie zpracovaná nizozemským institutem IViR, studie institutu Max Planck, studie Bournemouth University, ekonomická studie Cambridge University atd.).

ČR je přesvědčena, že návrh je především výsledkem lobbingu nahrávacích společností, které se obávají ztráty zisků z nahrávek z velmi úspěšného období 2. poloviny 20. století, a který bude přínosem pro tyto nahrávací společnosti, nikoli pro výkonné umělce.“ [4]

Vedlejším problémem prodloužení pak zůstává návrh, aby 20 % zisku odváděly nahrávací korporace OSA, která by je dále přerozdělovala. Podle ministerstva kultury [4] by „bylo nutno zavést právo vymezené skupiny výkonných umělců (studiových hudebníků) na doplňkovou odměnu a souvztažnou povinnost nahrávacích společností vyčleňovat příslušnou část svého hrubého příjmu na tyto odměny. Změny se mohou týkat také úpravy kolektivní správy práv (doplnění práva na dodatečnou odměnu do výčtu práv povinně nebo dobrovolně kolektivně spravovaných).“

Nová pozice: Piráti spustili informační web proti

Na otázku, o jaké odborné posudky a důvody se změna postoje opírá a kdo dal ke změně stanoviska podnět odpovědělo ministerstvo kultury: „Při zvažování změny pozice vycházelo Ministerstvo kultury z upraveného textu návrhu změny směrnice, který byl přijat v 1. čtení Evropským parlamentem a který zohlednil připomínky členských států vznesené při projednávání návrhu v Radě EU. Text přijatý Evropským parlamentem je dostupný z WWW.“ O prodloužení monopolu na nahrávky pak na webu ministerstva kultury není ani zmínka.

Dne 4. května 2011 projednal návrh nové pozice výbor pro záležitosti EU Senátu, který návrh nové pozice neschválil [7] a trvá na svém předchozím negativním stanovisku. Projednání návrhu nové pozice ve výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny je naplánováno na 26. května 2011 od 12.30.

Pirátská strana informovala dotyčné poslance o problémech připravovaného prodloužení a zorganizovala petici Výzva na obranu kopírování [8], kterou již podepsalo víc jak 2 800 lidí. Výzva na obranu kopírování požaduje „výrazné zkrácení kopírovacího monopolu, který dnes trvá 50–150 let“ a nechce, aby OSA a další „zastupovali“ autory, se kterými nepodepsali smlouvu."

Vedle toho zaslali Piráti ministerstvu kultury vlastní návrh změn, které by podpořily tvořivost: „zkrácením kopírovacího monopolu se autorům dřív vrátí právo svobodně nakládat se svojí vlastní tvorbou. Nahrávací smlouvy totiž typicky obsahují klauzuli, že s veškerou tvorbou vzniklou během platnosti té smlouvy může autor sám nakládat až na pár výjimek jen se souhlasem nahrávací společnosti!“ řekl příznivec Pirátské strany Martin Doucha.

Odkazy:

 Kontakty:Flattr this

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.