Vítejte na stránce pirátského týmu pro kulturu. Zachovávat a rozvíjet umění, kulturní dědictví znamená upevňovat základy, na kterých stojíme sami a na kterých budou jednou stát i naše děti.

Co děláme?

 • požadujeme konec šikany ze strany OSA, zrušení poplatků za prázdná média a celková aktualizace autorského zákona
 • intenzivně řešíme nový památkový zákon (zákon o ochraně památkového fondu)
 • chceme vyhradit u veřejných staveb alespoň 1 % rozpočtu na výtvarná díla
 • připravujeme legislativní změnu postavení ředitelů příspěvkových organizací krajů, měst a obcí
 • podporujeme digitalizaci sbírkových fondů a jejich zpřístupnění na Internetu chápeme jako samozřejmost
 • prosazujeme u veřejných staveb a staveb významně ovlivňující charakter veřejného prostředí architektonické soutěže jako nezbytný standard
 • kontrolujeme práci Ministerstva kultury a dalších příslušných ministerstev u průřezových témat
 • sbíráme podněty a věnujeme se kauzám, hledáme koncepční řešení
 • aktivně pracujeme s kulturními pracovníky, studenty i akademiky a neziskovým sektorem na hledání nejlepších řešení pro českou kulturu
 • připravujeme k vládním návrhům podklady a stanoviska pro poslanecký klub
 • prosazujeme náš volební program v příslušných oblastech,
 • rozpracováváme dlouhodobý program pro kulturu
 • monitorujeme a připomínkujeme rozpočtová opatření doléhající na kulturní instituce a památkovou péči

Jak se můžete zapojit?

Chcete s námi pracovat? Pokud nám chcete pomoci, máme několik rozjetých projektů kterých se můžete zúčastnit! Stačí ozvat se uvedené kontaktní osobě. Vedoucí týmu je Lenka Kozlová, kontaktní osobou Štěpán Drtina (stepan.drtina@pirati.cz). Máte úplně jiný nápad? Dejte vědět! Rádi si vaše myšlenky vyslechneme a vymyslíme, jak na nich můžeme spolu případně pracovat.

Fungování týmu

Tým kultury se schází zhruba jednou měsíčně, jednotlivé projektové týmy se schází dle potřeby.

 • Vedoucí týmu: Ondřej Chrást, náměstek ministra kultury.
 • Kontaktní osoba: Štěpán Drtina, Kutnohorský radní pro kulturu a památkovou péči, historik.

Tým funguje podle zásad týmové spolupráce. Nadřízeným týmem je republikové předsednictvo. Spolupracujeme s poslanci, kteří mají související gesci.