Kandidátka Královéhradecký kraj

Ing. Martin Jiránek (39), krajský a městský zastupitel, mentor podnikatelů

1. Ing. Martin Jiránek (39), krajský a městský zastupitel, mentor podnikatelů

Odmaturoval na trutnovském gymnáziu a poté se během let stal inženýrem na Univerzitě Hradec Králové v oboru Informační management. V průběhu studia s dvěma kamarády začal podnikat a vybudoval firmu na tvorbu www stránek a firemní grafiky Humlnet Creative s.r.o. Na začátku roku 2012 kolegům firmu přenechal a vrhnul se novým směrem.
Bc. Pavel Bulíček (29), softwarový konzultant, dobrovolný hasič

2. Bc. Pavel Bulíček (29), softwarový konzultant, dobrovolný hasič

Vystudoval Univerzitu v Hradci Králové - Bezpečnost práce v nevýrobní sféře. Při studiu pracoval jako operátor call centra, poté jako technická podpora datových a multimediálních služeb a po dokončení studia nastoupil na pozici Specialista zavádění produktů a služeb. V současné je zaměstnán jako SW konzultant
Ing. Roman Kučera (53), servisní technik

3. Ing. Roman Kučera (53), servisní technik

V současné době je ve funkci místopředsedy krajského sdružení Praha. V Pirátské straně dále pracuje jako člen rozhodčí komise a jako garant programového bodu svoboda projevu. Svůj čas věnuje také iniciativě Svobodu médiím.
Mgr. Zdeňka Rudolfová (64), speciální pedagožka, psycholožka

4. Mgr. Zdeňka Rudolfová (64), speciální pedagožka, psycholožka

Pochází z Nového Bydžova, kde i trvale žije. Vystudovala Střední všeobecně vzdělávací školu v Novém Bydžově, nástavbově vychovatelství a po revoluci magisterský obor andragogika a personální řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Navštěvovala Pražskou psychoterapeutickou fakultu a v důsledku dalšího studia psychologie získala živnostenské oprávnění pro Psychologické poradenství a diagnostiku. V průběhu studií se orientovala na práci s mentálně postiženými, což následně podepřela i státní zkouškou na Univerzitě Hradec Králové. Po celý profesní život se věnovala výchově a vzdělávání mládeže, posledních 20 let aktivního působení jako speciální pedagog. Je rozvedená, má dvě dospělé děti.
PhDr. et Mgr. Vít Šimral, LL.B. (Hons), Ph.D. (Eur), et Phd.D., (31), vysokoškolský pedagog, asistent senátora

5. PhDr. et Mgr. Vít Šimral, LL.B. (Hons), Ph.D. (Eur), et Phd.D., (31), vysokoškolský pedagog, asistent senátora

Vystudoval politologii, historii, právo, historickou sociologii a ekonometrii na univerzitách v Brně, Praze, Leicesteru a v Lucce. Akademicky se specializuje na otázky financování politiky, transparentního propojení politiky a businessu a business intelligence. V současnosti působí jako postdoktorand na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci a na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové.
Kateřina Hůlková (30), propagační grafička

6. Kateřina Hůlková (30), propagační grafička

Je nezávislou kandidátkou za Piráty ve volbách do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Žije v Trutnově a živí se jako propagační grafička a webdesignerka.
Mgr. Irena Šimralová (60), učitelka

7. Mgr. Irena Šimralová (60), učitelka

Je nezávislou kandidátkou za Piráty ve volbách do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Žije v Jičíně a živí se jako učitelka a lektorka společného vzdělávání.
Bc. Stanislav Štipl (28), programátor webových aplikací

8. Bc. Stanislav Štipl (28), programátor webových aplikací

Vystudoval bakalářský studijní program na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. V současné době dokončuji magisterské studium na Fakultě informatiky ČVUT v Praze. Pracuji jako programátor webových aplikací. Je členem Komise pro informatiku a Komise pro rozvoj cestovního ruchu v Hradci Králové.
Jarmila Jemelíková (51), podnikatelka, majitelka ekofarmy

9. Jarmila Jemelíková (51), podnikatelka, majitelka ekofarmy

Narodila se v Prostějově v roce 1965. Vystudovala střední zemědělskou školu a od roku 1996 soukromě hospodaří dle zásad ekologického zemědělství a uprostřed CHKO Český ráj s manželem Vladimírem od roku 2008 provozují ekofarmu.

K osobním zálibám patří vedle získávání a aplikování poznatků v oblasti alternativního a bio zemědělství též včelařství a z kultury pak aktivní členství v pěveckém sboru Bona vita v Hořicích. Vztah ke zvířatům vyústil v členství v radě Královéhradeckého sdružení Svazu chovatelů ovcí a koz a je členkou dobrovolných hasičů v Rytířově Lhotě.

Tomáš Pernica (34), živnostník

10. Tomáš Pernica (34), živnostník

Pavel Králíček (26), podnikatel

11. Pavel Králíček (26), podnikatel

Pavel pochází z Trutnova, ale od roku 2011 studuje a pracuje v Praze. V průběhu studia na VŠE, fakultě Podnikohospodářské, založil obchod s gentlemanskými doplňky Gentleman Store a módní značku John & Paul, oběma projektům se věnuje dodnes. V současné době dokončuje magisterské studium. V Pirátské straně by se rád zaměřil na témata e-governmentu a co největšího zjednodušování kontaktu se státní správou pro občany.
Adam Voltr (28), obchodní manažer

12. Adam Voltr (28), obchodní manažer

Alexander Salák (58), nezávislý badatel

13. Alexander Salák (58), nezávislý badatel

Narodil se v Hradci Králové v roce 1959. Studoval gymnázium v Hořicích a odmaturoval na knihovnické škole v Brně. Pracoval v dělnických profesích, občas v knihovně, později jako prodavač v potravinách. V devadesátých letech založil hokejbalový klub Piráti HK. Asi od roku 2004 byl bezdomovcem, nyní bydlí druhým rokem na ubytovně.

Zajímá se o filosofický rozměr jazyka a poznání. Rád by řešil otázky výchovy (obecné koncepce), odpadů, soužití lidí i migrace. Je velkým zastáncem podpory (a výzkumu) nových technologií, podporuje zvážení zavedení nepodmíněného příjmu a je zastáncem umožnění větší participace občanů na moci zavedením chybějících prvků přímé demokracie (např. referendum). Věří, že je možný hospodářský růst a zabezpečení všech potřeb občanů v souladu s přírodou.

Adam Valenta (34), podnikatel v IT

14. Adam Valenta (34), podnikatel v IT

Mgr. Adam Tuček (26), učitel na gymnáziu

15. Mgr. Adam Tuček (26), učitel na gymnáziu

Jana Paprsková (55), šéfkuchařka

16. Jana Paprsková (55), šéfkuchařka

Bc. Petr Němeček (31), IT specialista

17. Bc. Petr Němeček (31), IT specialista

Otakar Petr (34), life-hacker, renovátor

18. Otakar Petr (34), life-hacker, renovátor

Erika Hysková (21), studentka VOŠZ

19. Erika Hysková (21), studentka VOŠZ

Je studentkou Vyšší zdravotnické školy v Hradci Králové. Zajímá se o zdravotnictví a studovala sociální politiku. Miluje počítačové hry a nevydrží den bez poslechu své oblíbené hudby.
Pavel Volk (44), podnikatel

20. Pavel Volk (44), podnikatel

Ostatní kraje:

Navrhni úpravu