Kandidátka zlínský kraj

doc. Giuseppe Maiello Ph.D (55), vysokoškolský pedagog

1. doc. Giuseppe Maiello Ph.D (55), vysokoškolský pedagog

Je vysokoškolským učitelem na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde přednáší sociologii a sociologii výchovy. Rovněž učí v Praze mediální komunikaci, politickou vědu, právo a etiku v marketingové komunikaci a v Brně Antropologii náboženství. Ve Zlíně potom učí teorii komunikaci a sociologii. V roce 2005 založil občanské sdružení za záchranu Klánovického lesa před výstavbou golfového hřiště. V roce 2013 dosáhl změny územního plánu hlavního města Prahy, která zaručila zachování lesa.
František Elfmark, DiS (38), zastupitel a radní Uherského hradiště, grafik, webmaster, OSVČ, předseda spolku podporující hudební scénu na Slovácku

2. František Elfmark, DiS (38), zastupitel a radní Uherského hradiště, grafik, webmaster, OSVČ, předseda spolku podporující hudební scénu na Slovácku

Vystudoval Soukromou střední odbornou školu v Kunovicích, obor Počítačové elektronické systémy. Dále pak pokračoval ve studiích na VOŠ Elektrotechnické v Olomouci, obor Aplikace výpočetní techniky v telekomunikacích, kde získal titul DiS. V komunálních volbách v roce 2014 šel jako lídr hnutí Zdravé Hradiště do komunálních voleb. Ve volbách hnutí uspělo a z pozice grafika na Klubu kultury byl od 10. listopadu 2014 uvolněn pro politickou funkci. Nyní pracuje jako zastupitel a uvolněný radní pro město Uherské Hradiště. Má na starost resorty životní prostředí, sociální a zdravotní služby, informatiku a komunikace. Kvůli neshodám s vedením hnutí Zdravé Hradiště z formace vystoupil a od té doby je politicky nezávislý.
Petr Tkadlec (29), otec samoživitel, stavební technik

3. Petr Tkadlec (29), otec samoživitel, stavební technik

Hned po škole nastoupil jako mistr stavební výroby. Při výkonu své práce se naučil dělat stavební rozpočty a vzhledem k vysoké poptávce rozpočtářů změnil výkon své činnosti. V roce 2014 kandidoval na druhém místě v rámci Koalice pro otevřený Vsetín, která nakonec získala 3 mandáty z 21. Sám se zastupitelem nestal, ale dostal se do komise pro investice výstavbu a dopravu města Vsetína, kde se snaží zabránit neuváženému rozhazování městských prostředků. Mezi jeho největší záliby patří určitě přítelkyně, děti a příroda.
Radek Strouhal (50), podnikatel, vývojář databázových informačních systémů

4. Radek Strouhal (50), podnikatel, vývojář databázových informačních systémů

V roce 1984 maturoval na zlínském gymnáziu, načež v roce 1989 absolvoval VŠCHT v Praze, obor analytická chemie. Jeho diplomová a následná postgraduální práce se týkaly optimalizace stanovení glukózy v krvi metodou průtokové injekční analýzy. Po půlroční vojně a dvouletém postgraduálním studiu se rozhodl pro návrat do rodného města, k doktorandskému studiu se již nevrátil. Od roku 1992 podniká v oboru vývoje a implementace podnikových informačních systémů. Jeho specializací je databázové programování účetních, finančních, mzdových, skladových a výrobních agend. Je ženatý a má dospělou dceru Lenku a syna Marka.
Marek Houser (28), marketingový specialista, pořadatel festivalu Fair Play

5. Marek Houser (28), marketingový specialista, pořadatel festivalu Fair Play

Vystudoval Střední odbornou školu v Otrokovicích v oboru Mechanik elektronik. Po studiích se věnoval několik let strojnímu zámečnictví a v roce 2011 nastoupil do redakce Zlínského deníku jako redaktor zpravodajství. Po dvou letech vyměnil novinařinu za kreativnější profesi - dodnes se věnuje online marketingu a tvorbě obsahu pro sociální sítě Facebook, Instagram a Twitter. Převážně pro zlínskou agenturu PRIA a mimo jiné také pro Českou pirátskou stranu. Mezi jeho zájmy patří tradiční i extrémní sporty, hudba pod pódiem i na něm, pořádání sportovních a kulturních akcí, cestování a dlouhý spánek.
Eliška Holšánová (23), studentka kulturní antropologie, matka na rodičovské dovolené

6. Eliška Holšánová (23), studentka kulturní antropologie, matka na rodičovské dovolené

Vystudovala všeobecné zlínské gymnázium na Lesní čtvrti a nyní dokončuje bakalářské studium na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, kde se zaměřuje především na kulturní a sociální antropologii. Jako aktivní studentka má zkušenost s různými formami dobrovolnictví a práce pro neziskové organizace. Za nejvíce přínosnou považuje práci v nadaci Forum 2000, kde pomáhala s organizací konference, absolvovala zde také krátkou stáž a zapojila se do příprav veletrhu neziskových organizací NGO market.
Denis Rychtar (27), chemik operátor, průmyslová chemie a Velinář výroby sazí

7. Denis Rychtar (27), chemik operátor, průmyslová chemie a Velinář výroby sazí

Vystudoval ISŠ-COP (Integrovanou Střední Školu - Centrum Odborné Přípravy) ve Valašském Meziříčí V průběhu studia se specializoval na pyrotechniku, průmyslová hnojiva a biopaliva. Po střední škole (2010) nastoupil do pracovního poměru jak prodejce barev a chemie ve firmě Avex - Baumarkt. Po dvou letech nastoupil v Americké sazovně CS Cabot Valašské Meziříčí jako operátor výroby sazí. Rok a půl na to (2014) se stal velinářem výroby sazí, kde elektronicky řídí výrobu sedmipatrové budovy.
Kamila Gáliková (23), operátorka výroby, aktivistka za práva zvířat

8. Kamila Gáliková (23), operátorka výroby, aktivistka za práva zvířat

Vystudovala SUPŠ Sklářskou ve Valašském Meziříčí, obor Průmyslový design. Po dobu studia se zaměřovala na prostorovou práci (sochařství, atd..), malbu, a počítačovou grafiku. V současnosti pracuje ve společnosti PWO Czech Republic, a.s. Angažuje se v aktivitách souvisejících s kulturou, přírodou, ekologií. Je aktivistkou za práva zvířat.
Jaromír Fojtů (23), programátor, předseda Pirátů Vsetín

9. Jaromír Fojtů (23), programátor, předseda Pirátů Vsetín

Programátor (PHP, Python, Django, Bash), který v roce 2014 kandidoval za Koalici pro otevřený Vsetín do městského zastupitelstva Vsetína. Podporuje otevřené sdílení informací bez zbytečných omezení.
Tomáš Čabla (38), zastupitel města Napajedla, kuchař

10. Tomáš Čabla (38), zastupitel města Napajedla, kuchař

Od roku 2010 je členem zastupitelstva města Napajedla. Dříve realizoval své ideály za lepší společnost a vztah k životnímu prostředí založením nezávislé ekologické organice - NESEHNUTÍ. Jejím prostřednictvím motivoval ve Zlínském okrese mladé lidí k ekologickému smýšlení, např. tříděním odpadů, čištěním potoků, sázením stromů, přednáškami na školách či organizoval akce pro děti a mládež, např. Den Země, Den bez aut, Obžalovaná je lhostejnost, Slavnosti přírody aj. Nyní coby člen zastupitelstva města Napajedla se snaží rozkrýt jednu z největších kauz, přesahujících území celého Zlínska, a to pochybnou privatizaci vodárny VaK Zlín. Zapálení pro dobrou věc, boj za demokratické ideály, aktivita v oblasti lidských práv a ekologie mu zůstává do dnešních dní. Vydává noviny Napajedla bez cenzury.
Josef Hruboš (28), servisní technik stínící techniky, OSVČ, odborník na světelné znečištění.

11. Josef Hruboš (28), servisní technik stínící techniky, OSVČ, odborník na světelné znečištění.

Mgr. Pavel Holman (40), ředitel střední školy, učitel matematiky, geografie, geoinformatiky, ICT a počítačových sítí

12. Mgr. Pavel Holman (40), ředitel střední školy, učitel matematiky, geografie, geoinformatiky, ICT a počítačových sítí

Ing. Radomír Polách (30), odborný asistent (FIT ČVUT), softwarový inženýr, OSVČ, programátor, student doktorského studia

13. Ing. Radomír Polách (30), odborný asistent (FIT ČVUT), softwarový inženýr, OSVČ, programátor, student doktorského studia

Je odborným asistentem na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze, kde vyučuje předměty teoretické informatiky, sám zde zároveň dokončuje doktorské studium. Podniká v informačních technologiích ve správě serverů a vývoji softwarových a hardwarových řešení. Podporuje omezení autorských práv, OpenSource a také internetové komunity – několika z nich poskytuje technické zázemí. Rád se vrací do svého rodného Valašského Meziříčí. Od roku 2017 je členem Akademického senátu ČVUT.
Yveta Martinková (38), invalidní důchodce, koordinátorka dobrovolníků

14. Yveta Martinková (38), invalidní důchodce, koordinátorka dobrovolníků

Narodila se a žije v Kroměříži. Na škole šla zdravotně sociálním směrem. Po ukončení studia pracovala jako pracovnice pro sociální komunikaci. Angažuje se v aktivitách souvisejících se zvířaty a jejich množením. Je členkou organizace NE MNOŽÍRNÁM. Proto také svůj volný čas věnuje psům, přírodě a různým formám alternativního stravování.
Dalibor Jandík (31), projektant MAR, místopředseda Pirátů Valašského Meziříčí

15. Dalibor Jandík (31), projektant MAR, místopředseda Pirátů Valašského Meziříčí

Vystudoval Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Rožnově pod Radhoštěm se zaměřením na počítačové systémy. Po studiu vyzkoušel mnoho profesí, než nakonec zakotvil ve firmě Block a.s. ve Valašském Meziříčí, kde pracuje i nadále jako projektant měření a regulace a slaboproudých systémů. Aktivně se věnuje sportovním činnostem. Za Valašské Meziříčí hraje nejvyšší kuželkářskou soutěž v republice. Ostatní sporty a záliby jako jsou fotbal, turistika, tenis, badminton, kytara apod. provozuje rekreačně. Zajímá se o ochranu životního prostředí, prosazuje svobodu myšlení a projevu, podporuje boj proti ochrannému svazu autorskému (OSA) a jednotnou daň z příjmu.
Lukáš Krč (27), vedoucí směny, recyklace fólií organizátor společenských akcí a koncertů

16. Lukáš Krč (27), vedoucí směny, recyklace fólií organizátor společenských akcí a koncertů

Hana Porubová (21), studentka podnikání, ekologická aktivistka

17. Hana Porubová (21), studentka podnikání, ekologická aktivistka

Ing. Mgr. Jiří Lehejček Ph.D (30), vysokoškolský pedagog, polární ekolog

18. Ing. Mgr. Jiří Lehejček Ph.D (30), vysokoškolský pedagog, polární ekolog

Přírodovědné a environmentálně-managementové vzdělání získal na univerzitách v ČR, Kanadě a na Islandu. Svojí prací posiluje naši kulturní přírodu, vrací ji estetický rozměr a činí ji bezpečnější (zmírnění sucha, splachů bahna a bleskových povodní, eroze půdy a její odnos do řek spolu s jedy aplikovanými na polích). Na téma přednáší, publikuje a je členem představenstva celoevropské ekozemědělské organizace IFOAM EU. Praktické zkušenosti v ekologii si osvojil na ETH Zürich a University of Greifswald. Terénní zkušenosti získal coby účastník čtyř vědeckých arktických expedic. Je spoluzakladatelem společnosti Envipor, s.r.o. V současnosti působí jako vědecko-pedagogický pracovník UTB ve Zlíně.
Jakub Stacke (27), internetový troll

19. Jakub Stacke (27), internetový troll

Hynek Polášek (30), administrátor PC

20. Hynek Polášek (30), administrátor PC

Jaroslav Ševčík (31), Starosta TJ Sokol Uherské Hradiště

21. Jaroslav Ševčík (31), Starosta TJ Sokol Uherské Hradiště

Vystudoval střední průmyslovou školu v Otrokovicích, obor výpočetní technika v chemii. Po škole našel zaměstnání na rok ve vinařství v Nedakonicích a dále jako pracovník vzorkovací skupiny laboratoří, kde působil tři roky. V roce 2012 se stal starostou a správcem T. J. Sokol Uherské Hradiště, kde působí dodnes. V roce 2016 byl zvolen jednatelem Sokolské župy Komenského ve Zlíně. V T. J. Sokol Uherské Hradiště působí nejen pracovně, ale i jako cvičitel žactva a dorostu. Každoročně pořádá s kamarády letní dětský tábor. Mezi jeho záliby patří fotografie, horolezení a sport obecně.
Ing. Daniel Halamíček (50), podnikatel v kožedělné výrobě a merchandise produktech, spoluzakladatel neziskové organizace Ulice lidem

22. Ing. Daniel Halamíček (50), podnikatel v kožedělné výrobě a merchandise produktech, spoluzakladatel neziskové organizace Ulice lidem

Ostatní kraje:

Navrhni úpravu