• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Registrace do okrskových volebních komisí

Volby do zastupitelstev krajů se budou konat 7.-8. října 2016. Volby do senátu se budou konat na třetině území republiky 7.-8. října a 14.-15. října. Komise pro krajské a senátní volby jsou společné.
V komisi nemůžete pracovat, pokud kandidujete.
V komisi lze být pouze za jednu volební stranu.
Podrobné informace pro práci v komisi naleznete pod odkazy v pravém sloupci.

Zájemci o členství v okrskových volebních komisí pro krajské volby za Pirátskou stranu či její koalice se mohou registrovat zde.
V Praze se krajské volby nekonají. Registraci za naši koalici ve Zlínském kraji zajišťuje náš koaliční partner (hlaste se e-mailem na petr.tkadlec@pirati.cz). Registrace pro Ústecký kraj probíhají přes samostatný formulář koaličního partnera. Pokud se některý okrsek ve formuláři nevyskytuje, je to proto, že je již obsazen.

© Piráti, 2017. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.