Lhůta pro elektronické vydání voličského průkazu vypršela.

Do středy 18.10. 16:00 lze o průkaz požádat osobně v úřadu příslušejícímu k trvalému pobytu.

Navrhni úpravu