Ze všech koutů světa volíme Piráty a Starosty

Do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR (8.-9. října 2021)

Máme šanci zvolit prvního pirátského premiéra na světě!
Vít Rakušan a Ivan Bartoš

Proč Piráty a Starosty

Prohlédněte si společný program koalice
Pirátů a Starostů do voleb 2021 zde

program zde

Jak volby fungují v zahraničí

Jak to funguje?

Občané ČR starší 18 let mohou volit ve volebních místnostech mimo území České republiky, které jsou obvykle zřizovány na zastupitelských úřadech (velvyslanectvích a konzulátech).
Hlasy voličů registrovaných v zahraničí se přičítají k hlasům ve vybraném kraji – v těchto volbách los určil kraj Ústecký. Pro letošní volby do PS zde koaliční kandidátku vede předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Mohu volit korespondenčním způsobem, když se v období voleb nacházím daleko od volební místnosti a cesta k ní je pro mě vyčerpávající?

Ne, české zákony korespondenční volbu neumožňují a k volbám se musíš dostavit osobně.
Mnoho voličů tak bohužel ztrácí možnost vyjádřit svou vůli ve volbách.

Boj Pirátů a Starostů za distanční volbu v médiích

Piráti a Starostové jsou s tímto stavem nespokojeni a dlouhodobě usilují o zavedení možnosti distanční volby pro všechny voliče.

Víš, že ... Piráti jsou v parlamentu ve 3 státech světa? Kromě Evropského parlamentu působí ještě na Islandu, v Lucembursku a Česku.

Jak elegantně odvolit v zahraničí

Nemáš-li trvalé bydliště v ČR, je třeba se zapsat na příslušném zastupitelském úřadě (generálním konzulátu či velvyslanectví) do zvláštního volebního okrsku podle místa Tvého bydliště v zahraničí. Do zvláštního volebního okrsku podle místa Tvého bydliště v zahraničí se ale můžeš nechat zapsat i v případě, že v ČR trvalé bydliště máš.
Budeš-li však v zahraničí pouze krátkodobě, je pro Tebe pravděpodobně jednodušší využít voličský průkaz.
Pozor! Lhůta pro podání žádosti o zapsání do zvláštního volebního okrsku je stanovena do 29. 8. 2021! Po tomto datu již není možné žádat o zapsání do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem.

Čas pro zápis k volbám

vyprší 29. srpna 2021

0
dní
0
hodin
Žádost o zapsání do zvláštního seznamu voličů je možno podat osobně na zastupitelském úřadě, či písemně poštou. Nemůžeš-li se dostavit osobně, doporučujeme Ti nejprve se na příslušný úřad obrátit emailem a dále postupovat podle individuálních doporučení, která obdržíš. Také můžeš kontaktovat Volebního ambasadora pro koalici Pirátů a Starostů.
Žádost o zapsání do zvláštního seznamu voličů, kdy přesně volby v dané zemi proběhnou (dny a časy se mohou od ČR mírně lišit dle rozdílných časových pásem) a informace k jakému zastupitelskému úřadu patříš, obvykle nalezneš na stránkách českého velvyslanectví země, kde chceš volit. Jsou-li tyto informace neúplné, nezdráhej se zastupitelský úřad kontaktovat.
Na této žádosti se nepožaduje ověřený podpis voliče.
Po zapsání do seznamu se musíš v den voleb dostavit osobně na příslušný zastupitelský úřad, prokázat svou identitu platným dokladem totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas) a poté můžeš konečně odevzdat svůj hlas.
POZOR: Zápisem do zvláštního seznamu voličů je volič, má-li trvalý pobyt na území České republiky, vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu. Pokud bys tedy chtěl/a v budoucnu opět volit na území České republiky, je třeba požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů, nebo o voličský průkaz. Zastupitelský úřad Ti vydá potvrzení o vyškrtnutí, které je třeba odevzdat přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu máš místo trvalého pobytu, nebo v den voleb okrskové volební komisi.

Do voleb 8.-9. října 2021 zbývá

0
dní
0
hodin
Víš, že ... poslanec za Starosty a předseda poslaneckého klubu Jan Farský prosadil Registr smluv?

Co když chci volit
mimo svoje bydliště
třeba i v jiné zemi?

Voličský průkaz
Sedmero Voličského průkazu
 1. Žádost o voličský průkaz lze podat osobně na příslušném obecním či zastupitelském úřadu, kde je volič registrován.
 2. Písemná žádost není vyžadována, dostavíš-li se na úřad osobně nejpozději 6. října 2021 do 16.00 hodin.
 3. Písemné podání musí být doručeno nejpozději 1. října 2021, tedy 7 dnů před dnem volby příslušnému obecnímu či zastupitelskému úřadu.
 4. Pro žádost o voličský průkaz není předepsaný formulář, ale musí obsahovat jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu trvalého pobytu, požadovaný způsob doručení voličského průkazu a především úředně ověřený podpis voliče.
 5. Do 1. října 2021 lze tuto žádost podat rovněž v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče. Raději to ale nenechávej na poslední chvíli.
 6. Obecní či zastupitelský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu (jedná se pouze o plnou moc k převzetí/vyzvednutí voličského průkazu, nikoliv však k podání žádosti o vydání voličského průkazu), nebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, a to i do zahraničí.
 7. Voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den volby osobně dostavit na tento zastupitelský úřad, kde Ti bude voličský průkaz předán, prokážeš-li svou identitu platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas).
Voličský průkaz Ti dává křídla
Víš, že ... je Praha v současné době jediným hlavním městem na světě, kde je primátorem Pirát, tedy Zdeněk Hřib?

Odkud budu volit

Seznam všech zastupitelských úřadů ve všech zemích nalezneš zde > > >

Seznam úřadů

Ověř si se svým zastupitelským úřadem jejich přesné úřední hodiny, které budou vyhrazeny volbám

Odkud volím

  Víš, že ... Piráti již jsou v předsednictvech některých parlamentů? Vojtěch Pikal, místopředseda Poslanecké sněmovny, Islanďan Jón Þór Ólafsson jakožto místopředseda Althingu a místopředseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja.

  Staň se koaličním ambasadorem!

  Pomoz nám prosazovat liberální politiku a podpořit voličskou účast v zahraničí!
  Volit v zahraničí může být těžké. Chceš pomoci ostatním? Přihlaš se, domluvíme se.

  • Miluješ svobodu?
  • Máš zájem o politiku?
  • Máš zájem o demokratický vývoj v naší zemi?
  • Chceš podpořit liberální prostředí a moderní společnost?
  • Pak nám dej vědět.
  • Hledáme dobrovolníky, kteří rádi poradí lidem v zahraničí před volbami i během voleb, jak úspěšně celým procesem projít.
  • Spoj se s námi přes dotazník a zkusíme najít cestu, jak můžeš pomoci.
  • Všechny údaje jsou zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů.
  Navrhni úpravu