Ing. arch. Vojtěch Franta

Vojtěch Franta (1985) je místostarosta města Mariánské Lázně a zastupitel Karlovarského kraje. Je zakladatelem lázeňského spolku švihák. Má rád kulturu, architekturu a lidi, kteří dobrovolně vytváří hodnoty a starají se o své okolí. Ze své pozice se také snaží vytvářet kvalitní rozvojové dokumenty pro město, které jej budou rozvíjet na další dlouhá léta.

Karlovarský kraj je nejbližší západu, na našich platech a životní úrovni to ale vidno není. „Myslím, že se máme málo rádi, že nejsme hrdi na své domoviny, na svá města, představitele, že často chceme pryč. Já jsem chtěl zpátky a snažím se město natolik zatraktivnit, aby dokázalo přesvědčit k návratu i ostatní. A právě toto by mělo být cílem celého kraje.“

Navrhni úpravu