Nevěřte hoaxům a nenechte sebou manipulovat podvodníky!

Piráti vedou transparentní účetnictví, disponují registrem lobbistických kontaktů se zápisy o všech pracovních schůzkách, zastupitelé a poslanci si vedou otevřené kalendáře. Veškeré činnosti Pirátů jsou dohledatelné a ověřitelné. Přesto se tu a tam objeví zavádějící, zkreslená či přímo lživá tvrzení. Vyvracíme je pomocí veřejně dostupných zdrojů a faktů. Na tomto místě prezentujeme největší nesmysly, které o Pirátech prezentovali vtipálci nebo odpůrci Pirátů.


Piráti nenavrhli zvýšení daně z nemovitých věcí

„Pokud vlastníte nemovitost a chcete volit Piráty, zamyslete se znovu... nevěřím, že potřebujeme vyšší daň z nemovitosti. Už jen tohle samo o sobě (kromě celé řady dalších) je důvod nevolit Piráty.“

Hoax

Podvržený text, který se tváří jako část programu Pirátů. V době zveřejnění tohoto textu (22. dubna 2021) Piráti ještě volební program nepředstavili (dojde k tomu 18. května), je tedy nemožné, aby již koloval po internetu. Zjevný hoax sdílejí i někteří politici, kteří se nechali nachytat.
Podvržený text, který se tváří jako část programu Pirátů. V době zveřejnění tohoto textu (22. dubna 2021) Piráti ještě volební program nepředstavili (dojde k tomu 18. května), je tedy nemožné, aby již koloval po internetu. Zjevný hoax sdílejí i někteří politici, kteří se nechali nachytat.

JAK TO JE:

Jde o podvržený text, který se jen snaží tvářit jako část volebního programu Pirátů. S oficiálním volebním programem nemá nic společného, ten nic z uvedených návrhů neobsahuje. Dezinformátoři při tvorbě lživého hoaxu překrucují článek na Pirátských listech o myšlence základního nepodmíněného příjmu, kde je zdanění nemovitostí uvedeno pouze jako jedna z teoretických možností navýšení příjmů státního rozpočtu. Tento článek je navíc pouze výstupem zájmové pracovní skupiny, neodráží oficiální stanoviska strany ani její aktuální volební program, jak je v článku hned v úvodu uvedeno.


Ivan Bartoš není zednář, satanista ani iluminát. Je členem Církve československé husitské

„Předseda Pirátské strany ČR zednář Ivan Bartoš spolu s manželkou, též zednářkou, pózovali v Barceloně na Zednářské výstavě Černého světla před zednářskými symboly. Zednářské symboly utvořili též pomocí svých rukou, a to sepjetím rukou do formace vidoucího oka a symbolu vah bohyně Kálí! Fotografii si teď mezi sebou posílají členové Pirátské strany. Bartošova manželka v České republice dokonce kandidovala do komunálu jako “Kněžka chaosu”!“

Hoax

Jak by se dostali šiřitelé konspirací k soukromé korespondenci mezi Ivanem Bartošem a jeho manželkou? Proč by předseda Pirátů v soukromé konverzaci používal neznámou a neveřejnou e-mailovou adresu? Proč autor tvrdí, že jde o hromadnou zprávu, když adresát je jediný? Podvržený e-mail zpochybňuje sám sebe a počítá s absolutní důvěřivostí lidí, jimž je adresován.
Jak by se dostali šiřitelé konspirací k soukromé korespondenci mezi Ivanem Bartošem a jeho manželkou? Proč by předseda Pirátů v soukromé konverzaci používal neznámou a neveřejnou e-mailovou adresu? Proč autor tvrdí, že jde o hromadnou zprávu, když adresát je jediný? Podvržený e-mail zpochybňuje sám sebe a počítá s absolutní důvěřivostí lidí, jimž je adresován.

JAK TO JE:

Předseda Pirátů Ivan Bartoš s manželkou v Barceloně navštívil výstavu Černé světlo - La Llum Negra. Ta ukazuje historický vývoj španělské fotografie, v němž významnou roli hrálo užití symboliky, která byla v 50. letech ve Španělsku oblíbená. Další spiklenecké teorie se opírají o návštěvu Ivana Bartoše v Muzeu tajných spolků v Lokti. Muzeum je běžně veřejnosti přístupné. Muzea nejsou tajné spolky a členové tajných společností se při svých aktivitách nefotí, protože by je to prozradilo. Ivan Bartoš je navíc členem husitské církve.


Primátor Zdeněk Hřib terčem nařčení kvůli nevyklizení vily, o majetku probíhá soud

„Pořádku se sousedé Zdeňka Hřiba jen tak nedočkají. Kvůli nedostatku času se k odklízení dostal teprve nedávno a nepořádek zmizel jen zčásti. A vymlouvá se na původního majitele.“

Hoax

Článek serveru Expres vlastněný Andrejem Babišem, který tvrdí, že odklizení odpadu brání nečinnost primátora, je klasickou ukázkou mediální manipulace. Médium se zaměřuje na negativní kampaň vůči oponentům Andreje Babiše a jeho hnutí ANO.
Článek serveru Expres vlastněný Andrejem Babišem, který tvrdí, že odklizení odpadu brání nečinnost primátora, je klasickou ukázkou mediální manipulace. Médium se zaměřuje na negativní kampaň vůči oponentům Andreje Babiše a jeho hnutí ANO.

JAK TO JE:

Prodej domu a odklízení majetku a odpadu z jeho okolí je v současnosti (duben 2021) předmětem soudního sporu. Doložitelné skutečnosti jsou, že původní majitel se snažil dům již dříve prodat, což si později rozmyslel. Zdeněk Hřib, který dům později koupil, zaplatil cenu převyšující hodnotu v posudku předloženém majitelem a také za prodávajícího zaplatil daň z převodu nemovitosti, kterou v té době měl podle zákona platit prodávající. Dům před prodejem sloužil jako ubytovna zahraničních dělníků a sklad. V okamžiku zpřístupnění byla nemovitost v neuvěřitelně zanedbaném stavu (foto1, foto2, foto3), proto byla původnímu majiteli nabídnutá nadstandardně dlouhá doba – rok a půl – na vyklizení. Před podpisem kupní smlouvy proběhlo nafocení věcí a Hřib vyvěsil inzeráty na webových bazarech, dle instrukcí původního majitele, který díky tomu část věcí zpeněžil. Větší část ale tvořil neprodejný odpad. Pro vyklizení byl původnímu majiteli poskytnut přístup, do dnešního dne však nedošlo ani k vyklizení, ani k předání klíčů a jakákoliv komunikace z jeho strany skončila. Domovní zámek byl proto vyměněn 28. března 2017, tedy skoro měsíc po uplynutí lhůty k vyklizení domu dle smlouvy uzavřené 1. září 2015. Vzhledem k tomu, že jeho právním zástupcem původního majitele je Norbert Naxera, neúspěšný kandidát extremistických stran (Republikáni Miroslava Sládka, Národní strana později rozpuštěná soudem, SPD a další), může mít soudní spor politický podtext.


Piráti nechtějí rušit ani krátit výsluhy příslušníkům bezpečnostních sborů

„Piráti a STAN chtějí po volbách v roce 2021 zrušit nebo snížit výsluhy. O tomto záměru jednal předseda Pirátů Ivan Bartoš s policejním prezidentem Janem Švejdarem. Je to kvůli současnému vývoji ekonomické situace, který je negativně zasažen koronavirovou krizí, podobně jako tomu bylo mezi lety 2008-2014 při celosvětové velké recesi.“

Hoax

Přestože zkrácení výsluh navrhnul komunistický poslanec Zdeněk Ondráček, o pár měsíců dříve si jako dřívější člen pohotovostního pluku SnB postěžoval, že stále čeká na valorizaci svých vlastních výsluh.
Přestože zkrácení výsluh navrhnul komunistický poslanec Zdeněk Ondráček, o pár měsíců dříve si jako dřívější člen pohotovostního pluku SnB postěžoval, že stále čeká na valorizaci svých vlastních výsluh.

JAK TO JE:

Piráti a STAN nechtějí a nebudou krátit současné ani bývalé příslušníky bezpečnostních sborů na výsluhách, a to ani započítávání příplatku za službu v zahraničí. To naopak navrhuje novela zákona, kterou podali poslanci Zdeněk Ondráček (KSČM), Jiří Mašek (ANO), Radek Koten (SPD), Jan Bartošek (KDU-ČSL) a Hana Aulická Jírovcová (KSČM). Schůzka předsedy Pirátů Ivana Bartoše s policejním prezidentem Janem Švejdarem na toto téma nikdy neproběhla.


Piráti nikdy nenavrhovali žádná diskriminační opatření proti seniorům

„Piráti chtějí seniorům odebrat řidičáky, odebrat volební právo, nutit soužití s jinými osobami nebo jejich odchod do domova důchodců, zavést hromadné hroby, omezovat přístup ke zdravotní péči.“

Hoax

Řetězovými maily se šíří dezinformace, že Piráti chtějí omezovat a diskriminovat seniory.
Řetězovými maily se šíří dezinformace, že Piráti chtějí omezovat a diskriminovat seniory.

JAK TO JE:

Vyvrácenou lež o odebírání řidičských průkazů šířil neúspěšný prezidentský kandidát Petr Hannig. V případě volebního práva naopak diskutujeme možnost jeho rozšíření v některých typech voleb – například komunálních – aby mohli i mladší lidé získali zodpovědnost za dění ve vlastní obci. Rozhodnutí s kým člověk žije má být svobodné. Proto máme propracovaný návrh na zefektivnění sociálního bydlení, které pomůže i starším občanům. Dezinterpretaci o hromadných hrobech šíří někteří politici účelově, ale původně se jedná o návrh na uložení ostatků opuštěných seniorů v hrobce, namísto rozptýlení na anonymní rozptylové loučce. Zdravotní péči chceme dostupnou pro všechny a ve všech regionech, jak ostatně prosazují Piráti nejen v programu, ale i v reálných krocích, které formuluje odborný resortní tým. Přestože hoax tvrdí, že návrhy lze dohledat, žádný důkaz nepřikládá, protože žádný z takových návrhů neexistuje.


Nevěřte vymyšleným identitám – Piráti komunikují na oficiálních profilech

„Tento projekt má za cíl seznámit české většinové „neonacistické“ obyvatelstvo s kulturou nových afrických a asijských Evropanů. Projekt bude určen pro všechny uprchlíky, které se nám podaří z Afriky zachránit a kteří budou mít zájem naši zemi kulturně a nábožensky obohatit. Více info na webových stránkách nebo napište do zpráv na Česká pirátská strana.“

Hoax

Stránky fiktivní Markéty mají v oblibě především politici a příznivci SPD. Profil totiž symbolizuje jejich stereotypní karikovanou představu o Pirátech.
Stránky fiktivní Markéty mají v oblibě především politici a příznivci SPD. Profil totiž symbolizuje jejich stereotypní karikovanou představu o Pirátech.

JAK TO JE:

Smyšlený facebookový profil Pirátka Markéta — Volím Piráty volím správně publikuje provokativní příspěvky, které nemají s realitou nic společného. Mimo jiné je autorkou podvrženého mailu, který tvrdí, že Piráti chystají projekt „Uprchlíci vítejte“, jehož účelem je ubytovávat uprchlíky v českých rodinách. Tvrdí, že informace naleznete na stránkách Pirátů. Žádný takový projekt zde ale samozřejmě nenajdete. Nevěřte trollům, kteří se vás snaží obelhat a poškodit Piráty.


Petr Štěpánek tvrdí, že Piráti chtějí trestat lidi s opačným názorem

„Piráti přicházejí s materiálem, který má vyřadit osoby, které nesdílejí ten jediný správný pohled na svět. Stačí, že máte špatné, rozuměj ideově závadné přátele, že čtete špatné, rozuměj alternativní servery, či na nich snad nedejbože publikujete. Je třeba vás eliminovat, vyřadit, vyselektovat.“

Hoax

Text Petra Štěpánka publikovaný na sociálních sítích sdílí i Sputnik nebo Aeronet.
Text Petra Štěpánka publikovaný na sociálních sítích sdílí i Sputnik nebo Aeronet.

JAK TO JE:

Petr Štěpánek publikuje na sociálních sítích a dezinformačních webech nepravdivou informací, že Piráti chtějí selektovat a trestat lidi s opačnými názory. Důvodem je to, že Piráti po kauzách na MPSV, které vyšetřuje policie, vypracovali dokument mapující rizikové faktory, které mohou mít dopad na výkon státní správy, především na vysokých úředních ministerských pozicích. Konkrétně v případě MPSV byla chyba dosadit na vlivnou pozici osobu s dluhy překračujícími 2,5 milionů Kč. Tato osoba byla obviněna v kauzách IT, kdy je vyšetřován trestný čin podplácení. Petr Štěpánek byl již několikrát usvědčen ze šíření hoaxů na dezinformačních webech a čelil kritice občanských iniciativ a profesních svazů, když se pokoušel opětovně stát členem RRTV. Štěpánek byl v minulosti též tiskovým tajemníkem premiéra Václava Klause. Do roku 2016 byl dlouhodobým členem ODS, poté založil Alternativu pro Českou republiku, za kterou kandidoval v témže roce do Senátu. Do Rady RRTV byl nominován v roce 2018 hnutím ANO.


Piráti rozhodně nechtějí rozdávat maturity za docházku

„Piráti chtějí umožnit získávání maturit za pouhou docházku.“

Hoax

Zavádějící příspěvek sdílí třeba facebooková stránka hnutí První Republika (sic!).
Zavádějící příspěvek sdílí třeba facebooková stránka hnutí První Republika (sic!).

JAK TO JE:

Po sociálních sítích obíhá zkratkovité tvrzení, že Piráti chtějí umožnit získávání maturit za pouhou docházku. Skutečnost je však jiná: zároveň by docházelo k ověřování znalostí a dovedností již v průběhu studia maturitního oboru. Pokud by žák nebyl schopen splnit požadované minimum, nebyl by k maturitní zkoušce vůbec připuštěn. Maturita by se skládala ze společné části maturity (státní maturita) a profilové části (v gesci škol), která by nadále byla kvalifikační zkouškou. Ve společné části Piráti navrhují bodové hodnocení, které bude mít pro zaměstnavatele i VŠ vyšší výpovědní hodnotu.


Sociální bydlení není téma migrace a uprchlíků

„Češi jsou obvykle zvýhodněni tím, že pracují a mohou se tak v pohodě zadlužit hypotékou na zbytek života. Všichni však takové štěstí nemají. Miliony Afričanů takové možnosti nemá a proto jim musíme pomoci a učinit z České republiky důstojnou zemi, kde nás bude každý mladý Afričan chtít kulturně obohatit svojí přítomností. Věříme, že bychom mohli v ČR v první vlně přijmout desítky tisíc uprchlíků a věnovat jim pro jejich pohodlí startovní byty pro mladé!“

Hoax

Lživý příspěvek sdílený SPD Praha 10. SPD odmítá mediální výchovu, ale sama by ji zoufale potřebovala.
Lživý příspěvek sdílený SPD Praha 10. SPD odmítá mediální výchovu, ale sama by ji zoufale potřebovala.

JAK TO JE:

Lživý příspěvek facebookové stránky Pirátská pravda začali šířit příznivci SPD v srpnu 2018. Někteří lidé mu věří dodnes. Poslankyně Olga Richterová nikdy o startovních bytech pro Afričany nemluvila. Naopak se zabývá tématem dostupného sociálního bydlení, které se dotýká statisíců občanů ČR. A to často i těch, kteří lživý příspěvek stále sdílejí a šíří dál. I těm mají návrhy Pirátů týkající se bydlení pomoci.


800 milionů vrácených EU kvůli špatné zakázce není vina Lukáše Wagenknechta

„Audit provedený Ministerstvem financí týkající se zakázky na monitorovací systém Ministerstva pro místní rozvoj stál daňové poplatníky 800 milionů korun, které musela ČR vrátit Bruselu. Za auditem stál nynější senátor zvolený za Piráty Lukáš Wagenknecht.“

Hoax

Andrej Babiš má pod čepicí. V této zmijovce prý míchal za mlada beton. Dnes již nosí kšiltovku.
Andrej Babiš má pod čepicí. V této zmijovce prý míchal za mlada beton. Dnes již nosí kšiltovku.

JAK TO JE:

Autorem jednoho z nejnovějších hoaxů je sám premiér ČR Andrej Babiš, který nedávno objevil kouzlo fake-news a řetězových mailů. Audit neprováděl Lukáš Wagenknecht ale auditoři Ministerstva financí, kteří byli celou dobu kontrolovaní Evropskou komisí. Za některé části zakázky odpovídala také tehdejší ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová (ANO). Audit mimo jiné odhalil, že MMR hodnotil dvě nabídky různých společností, které byly vyhotoveny na jednom počítači. Nabídky byly z 99% shodné. O financování auditované zakázky z českého rozpočtu rozhodla vláda, v níž Andrej Babiš zastával post ministra financí. Souběžně s auditem zahájila policie vyšetřování celého projektu, které nakonec odložila. Dodavatel monitorovacího systému firma Tesco SW má vazby na bývalé politiky ČSSD. Monitorovací systém byl soutěžen třikrát. Přestože každou soutěž provázely problémy, MMR zakázku této firmě opakovaně udělilo.


Jakub Michálek ví, kdy vzniknul internet

„Jakub Michálek si myslí, že Tomáš Garrigue Masaryk měl připojení k internetu a je autorem citátu, že "vše co lidé naleznou na internetu, nemusí být pravda".“

Hoax

TGM to sice neřekl, ale mohl to říct. Kdyby internet vzniknul o 60 let dříve.
TGM to sice neřekl, ale mohl to říct. Kdyby internet vzniknul o 60 let dříve.

JAK TO JE:

V reakci na vyjádření Ministerstva financí o zprávě OLAF k vyšetřování dotací pro farmu Čapí Hnízdo uvedl Jakub Michálek v internetovém pořadu Duel (seznamzpravy.cz) tuto větu: “Chtěl jsem uvést na pravou míru skutečnosti, aby občané nespoléhali na všechny informace, které si přečtou na internetových stránkách Ministerstva financí, protože už Tomáš Garrigue Masaryk říkal, že vše, co najdete na internetu, nemusí být pravda.” Jde o zjevnou připomínku fiktivního Masarykova citátu, který už mnoho let koluje po internetu a upozorňuje lidi, že nemají slepě věřit všemu, co si na internetu přečtou. Tento citát, obrázky Masaryka s počítačem a související humor patří mezi známé vtipy českého internetu. I dnes se někteří důvěřivci nechají touto zjevnou blbostí napálit. TGM to sice neřekl, ale mohl to říct. Kdyby internet vzniknul o 60 let dřív… Kromě toho, že Jakub Michálek vystudoval práva a teoretickou fyziku, patří mezi jeho záliby i programování. Vzhledem k tomu je naivní se domnívat, že uvedené vyjádření myslel vážně. Některé vtipy nemusí být provázené salvou huronského smíchu, jak to činí lidoví baviči v estrádách.


Tiskovou mluvčí Pirátů je Karolína Sadílková, nikoliv Jordanka Jirásková

„Jordanka Jirásková je mluvčí Pirátů a prosazuje návrh, aby lidé bez vysoké školy a obyvatelé vesnic přišli o volební právo.“

Hoax

Humor Jordanky je svérázný a občas i vtipný. Dokud jej nemusíte někomu vysvětlovat.
Humor Jordanky je svérázný a občas i vtipný. Dokud jej nemusíte někomu vysvětlovat.

JAK TO JE:

Jordanka Jirásková je členka Strany svobodných občanů a aktivistka. Na serveru Youtube baví ironickými komentáři a píše si vlastní blog. S Piráty nemá nic společného a její výstupy jsou tu méně, tu více povedenou satirou. Bohužel se v některých příspěvcích lživě označuje za mluvčí Pirátů. Humor Jordanky je svérázný a občas i vtipný. Dokud jej nemusíte někomu vysvětlovat. Skutečná mluvčí Pirátské strany se jmenuje Karolína Sadílková, žádná podobná videa netočí a názory paní Jiráskové nesdílí.


Ivan Bartoš není a nikdy nebyl členem Antify

„Ivan Bartoš je členem extremistické organizace Antifa.“

Hoax

Některé anonymní facebookové stránky používají logo Antify a Pirátů, aby dodaly váhu svým dezinformacím o jejich propojení.
Některé anonymní facebookové stránky používají logo Antify a Pirátů, aby dodaly váhu svým dezinformacím o jejich propojení.

JAK TO JE:

Ivan Bartoš není a nikdy nebyl členem organizace Antifa. Vlajku, kterou vlastní, koupil v berlínské čtvrti Kreuzberg a považuje ji za historický symbol odporu německé společnosti proti nastupujícímu nacismu ve 30. letech. Jak říká sám Ivan Bartoš, být proti fašismu je normální.


Piráty neovládá ani nefinancuje George Soros

„Piráty ovládá a financuje George Soros, jsou Sorošova mládež.“

Hoax

Otevřené účetnictví, veškeré faktury a smlouvy na internetu a práce stovek dobrovolníků. I proto vedou Piráti nejefektivnější volební kampaně ze všech stran.
Otevřené účetnictví, veškeré faktury a smlouvy na internetu a práce stovek dobrovolníků. I proto vedou Piráti nejefektivnější volební kampaně ze všech stran.

JAK TO JE:

Česká Pirátská strana vznikla z iniciativy programátora Jiřího Kadeřávka v roce 2009. Už od svých začátků používáme transparentní účty, které umožňují vyhledat veškeré detaily o hospodaření. A George Soros Pirátům za tuto dobu nepřispěl ani jednou. V posledních volbách jsme utratili kolem 8 milionů korun a naše kampaň měla podle Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí hodnotu 16 milionů korun. Máme efektivní kampaň taženou dobrovolníky a kandidáty, netapetujeme veřejný prostor nevkusnými billboardy. Informace o hospodaření stran naleznete na stránkách Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran.


Šéfem evropských Pirátů není muslim

„Piráty ovládá Evropská unie a v jejich vedení stojí muslimové.“

Hoax

Předsedkyní Evropské pirátské strany je česká Pirátka Markéta Gregorová, která nahradila Islanďanku Oktavíi Hrund Jónsdóttir.
Předsedkyní Evropské pirátské strany je česká Pirátka Markéta Gregorová, která nahradila Islanďanku Oktavíi Hrund Jónsdóttir.

JAK TO JE:

Evropská pirátská strana (PPEU) vznikla roku 2014 jako sdružení evropských pirátských stran. A to především kvůli lepší spolupráci a koordinaci na kampani před volbami do Evropského parlamentu. Od 1. prosince je předsedkyní PPEU česká Pirátka Markéta Gregorová, která nahradila Islanďanku Oktavíi Hrund Jónsdóttir. Kromě EPP funguje od roku 2010 i Pirátská internacionála, která představuje zastřešující platformu všech světových pirátských stran a v roce 2017 jí byl udělen status pozorovatele při OSN. V jejím čele nyní stojí Švýcar Guillaume Saouli a Kanaďanka Bailey Lamon. Nikdo z nich se k islámu nehlásí, ačkoliv členy Pirátů jsou jak křesťané, tak i muslimové, židé nebo ateisté. Každý z nich se může účastnit voleb, jak je v demokratickém státě běžné.


Je možné, že v Praze naleznete černý výlep lživých nálepek – nejsme jejich autory

„Prolomíme těžební limity. Vyženeme Pražáky z Prahy. Uprchlíci vítejte, Pražáci táhněte.“

Hoax

Tisíce lživých samolepek, které se chystají distribuovat neznámí autoři stránek Pirátská pravda.
Tisíce lživých samolepek, které se chystají distribuovat neznámí autoři stránek Pirátská pravda.

JAK TO JE:

Výše uvedené věty jsou ukázkou toho, jak se snaží anonymové na Pirátech parazitovat a poškodit je. Lživá tvrzení o Pirátech a jejich poslancích na falešných stránkách porušují pravidla Facebooku a ten vybrané stránky opakovaně maže. Lživý obsah stránky sdílela SPD, aby se mohla pohoršovat nad pirátským programem. Pokud takové nálepky uvidíte, nejsou naším dílem, ale tvorbou konkurence, která nás chce poškodit.


Nenutíme lidi sdílet svůj byt s nikým jiným

„Předseda Pirátů Ivan Bartoš chce, aby dva lidé žijící ve velkém bytě platili zvláštní daň nebo k sobě ubytovali další dva lidi“

Hoax

Jeden z řady útoků proti Pirátům, které se objevují na sociálních sitích v souvislosti s blížícími se volbami do EP.
Jeden z řady útoků proti Pirátům, které se objevují na sociálních sitích v souvislosti s blížícími se volbami do EP.

JAK TO JE:

Výše uvedené tvrzení představuje jeden z řady útoků proti Pirátům, které se objevují na sociálních sitích v souvislosti s blížícími se volbami do Evropského parlamentu. Příspěvek byl šířen sympatizanty strany SPD. Ivan Bartoš ale nikdy tyto věty neřekl. Piráti si zároveň uvědomují nutnost řešit krizi dostupnosti bydlení zejména v Praze a dalších velkých městech. Podnikáme proto kroky na sněmovní i komunální úrovni. Nutnost sestěhovávání lidí mezi ně ale rozhodně nepatří. Komentář Ivana Bartoše: Co je dostupné bydlení a proč se jím Piráti nejen ve Sněmovně tolik zabývají?


Piráti v Evropském parlamentu nehlasovali pro legalizaci pašování migrantů ani zavedení kvót.

„Piráti jako jediní jednohlasně schválili legalizaci pašování migrantů, zavedení kvót pro migranty a otevření přístavů pro lodě neziskovek s migranty.“

Hoax

Koláž z dezinformačního webu jsme přebrali včetně hrubek.
Koláž z dezinformačního webu jsme přebrali včetně hrubek.

JAK TO JE:

Pirátští europoslanci podpořili usnesení Evropského parlamentu „Pátrání a záchrana ve Středozemním moři“. Zásahy na moři se staly politickou otázkou a řada států zavedla praktiky odporující jejich povinnostem při zajištění pátracích a záchranných akcí, které se přitom vůbec nemusí týkat migrantů, ale ohrožují životy všech lidí v nesnázích. V celém usnesení není jediná zmínka o zavedení povinných migračních kvót. Vyzývá k dodržování platných právních předpisů s cílem zajistit, aby humanitární pomoc nebyla kriminalizována. Dle usnesení by se měly zřídit bezpečné a legální migrační cesty. To neznamená otevření hranic, či vytvoření otevřené migrační cesty a koridoru pro všechny, ale zabránění právě nelegálním cestám. Legální cestu představuje azyl nebo modrá karta, tedy povolení k pobytu a zaměstnání.

Navrhni úpravu
Piráti a Starostové