Průmysl a obchod

Vítejte na stránce pirátského týmu pro oblast průmyslu a obchodu.

Co děláme?

 • prosazujeme volební program v oblasti průmyslu a obchodu
 • projednáváme sněmovní tisky, které jsou přikázány Hospodářskému výboru Poslanecké sněmovny a příslušným podvýborům
 • kontrolujeme práci Ministerstva průmyslu a obchodu
 • připravujeme podklady a stanoviska pro poslance k projednávaným návrhům
 • kontrolujeme práci Ministerstva zemědělství a v otázkách majících vztah k zemědělství i Ministerstvo životního prostředí
 • témata, která řešíme:
  • sdílená ekonomika
  • podpora drobných a začínajících podnikatelů
  • komunikace podnikatelů s úřady
  • průmysl 4.0
  • snížení cen volání a dat
  • energetická soběstačnost

Jak se můžete zapojit?

Pokud souhlasíte s Pirátským programem v oblasti průmyslu a obchodu a chcete nám pomoci, ozvěte se prosím Petru Pletichovi na tel. 603460210 nebo na petr.pleticha@pirati.cz.

Fungování týmu

Tým se schází pravidelně v úterý ve 14.00 před jednáním hospodářského výboru v PSP (3. a 5. týden sněmovního harmonogramu).

Členové týmu jsou:

Tým funguje podle zásad týmové spolupráce. Nadřízeným týmem je republikové předsednictvo. Spolupracujeme s poslanci, kteří mají související gesci (zejména členové Rozpočtového výboru a resortního týmu dopravy).

Střednědobé cíle týmu

Navrhni úpravu