Vnitro a bezpečnost

Vítejte na stránce pirátského týmu pro oblast vnitra a bezpečnosti.

Co děláme?

Jsme pevně na straně lidí a firem, u kterých chceme obnovit důvěru v právní a otevřený stát. Chceme razantně zjednodušit žádání o informace.

Jak se můžete zapojit?

Práci jsme si v takhle velkém týmu raději rozdělili do několika oblastí.

Personální výměny ve státních orgánech

V této oblasti analyzujeme kroky vedoucí k odvolávání vysoko postavených úředníků na vládou spravovaných pracovištích. Vytváříme mapu kontaktů a vztahů mezi politiky a úředníky tak, abychom mohli na základě podezření vykonávat patřičné kroky upozorňující veřejnost na nekalé metody s pochybnými cíli.

Kontrola činnosti BIS, GIBS, ÚZSI, Policie a dalších orgánů

Pro Piráty je jedním z nejdůležitějších bodů obnova důvěry občanů k bezpečnostním složkám země. V této oblasti sbíráme podněty na pochybení či překračování pravomoci ve zmíněných institucích, chystáme interpelace na ministra vnitra a předvádíme si zodpovědné lidi k bezpečnostnímu výboru. Chceme zjednodušit žádost o informace, abychom skutečně věděli vše, co je zapotřebí k zodpovědné kontrole “hlídacích psů” bezpečnostní situace v České republice.

Registr smluv

Chceme všechny státní instituce převést na transparentní organizace, abychom mohli kontrolovat jejich hospodaření s veřejnými prostředky. Dbáme na dodržení firemních tajemství a bezpečnostních rizik vyplývajících ze zveřejňování smluv. Hledáme správnou hranici mezi kontrolou státních orgánů a zachování jejích místa na trhu.

Služební zákon

Věnujeme se ochraně státního aparátu před politickými otřesy a čistkami tak, aby mohly pokračovat dlouhodobé projekty (např. eNeschopenka). Chceme odpolitizovat státní správu a chránit whistleblowery, tedy oznamovatele korupce či jednání vedoucího k nevýhodným zakázkám státu se soukromými firmami.

Hybridní válka

Sledujeme falešné správy (fake news), novinářské kachny (hoaxy), překrucování rétoriky a vytrhávání obrazových materiálů z kontextu. Mapujeme autory těchto dezinformací a analyzujeme jejich záměry s ohledem na to, čí zájmy tato činnost podporuje. Společně s odborníky a dotčenými institucemi připravujeme metodiku i vzdělávací semináře na téma obraně proti dezinformacím.

Máte úplně jiný nápad?

Dejte vědět! S Vašimi dalšími návrhy se můžete ozvat kontaktní osobě za tým, kterou je Daniel Galuszka, na tel. 737027376 nebo na daniel.galuszka@pirati.cz. Můžete také vyplnit tento dotazník.

Fungování týmu

Tým pro vnitro a bezpečnost se schází zhruba jednou měsíčně, jednotlivé projektové týmy se schází dle potřeby. Zodpovědným za shromažďování agendy na hlavní schůzky a jejich vedení je poslanec Lukáš Kolářík.

Členové týmu jsou:

Tým funguje podle zásad týmové spolupráce. Nadřízeným týmem je republikové předsednictvo. Spolupracujeme s poslanci, kteří mají související gesci.

Navrhni úpravu