Aby mohla existovat důvěra mezi občany a státem, musí stát dořešit i své staré přešlapy. Z iniciativy Pirátů byla zřízena vyšetřovací komise ke kauze bytů OKD, jejímž předsedou se stal Lukáš Černohorský. Komise stále pracuje, vyslechla například bývalého ministra financí a premiéra Bohuslava Sobotku.


Lukáš Černohorský byl v lednu 2018 zvolený předsedou Vyšetřovací komise k OKD, jejíž vznik Piráti iniciovali v prosinci 2017. Komise rozdělila kauzu na tři etapy. První se týká ztráty majoritního podílu státu, druhá privatizace minoritního podílu a prodeje bytového fondu a třetí pádu OKD do insolvence. Komise předloží závěrečnou zprávu do 12. dubna 2019. Komise do ledna 2019 zasedala celkem 14krát, vyslechla okolo 40 svědků. Lukáš Černohorský se sešel také s prezidentem Zemanem.


V prosinci 2018 komise shromáždila dostatek podkladů, které potvrzují, že byly byty v roce 1990 ze státního majetku do společnosti OKD převedeny protiprávně a požádala MF ČR a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, aby podali určovací žalobu ještě do konce roku, kdy by byla její naděje na úspěch výrazně vyšší. Obě instituce ale podat žalobu odmítly.


V souvislosti s vyšetřováním kauzy OKD Piráti předložili návrh zákona, který by o 5 let prodloužil dobu, po kterou může soud vrátit majetek nepoctivě nabytý během privatizace zpátky státu.


Tiskové zprávy Pirátů ke kauze OKD - řazeno chronologicky


Ostatní mediální výstupy viz tabulka ke stažení.