AUTOR ČLÁNKU:
ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA

Aby mohla existovat důvěra mezi občany astátem, musí stát dořešit isvé staré přešlapy. Ziniciativy Pirátů byla zřízena vyšetřovací komise kekauze bytů OKD, jejímž předsedou sestal Lukáš Černohorský. Komise stále pracuje, vyslechla například bývalého ministra financí apremiéra Bohuslava Sobotku.

Aby mohla existovat důvěra mezi občany a státem, musí stát dořešit i své staré přešlapy. Z iniciativy Pirátů byla zřízena vyšetřovací komise ke kauze bytů OKD, jejímž předsedou se stal Lukáš Černohorský. Komise stále pracuje, vyslechla například bývalého ministra financí a premiéra Bohuslava Sobotku.


Lukáš Černohorský byl v lednu 2018 zvolený předsedou Vyšetřovací komise k OKD, jejíž vznik Piráti iniciovali v prosinci 2017. Komise rozdělila kauzu na tři etapy. První se týká ztráty majoritního podílu státu, druhá privatizace minoritního podílu a prodeje bytového fondu a třetí pádu OKD do insolvence. Komise předloží závěrečnou zprávu do 12. dubna 2019. Komise do ledna 2019 zasedala celkem 14krát, vyslechla okolo 40 svědků. Lukáš Černohorský se sešel také s prezidentem Zemanem.


V prosinci 2018 komise shromáždila dostatek podkladů, které potvrzují, že byly byty v roce 1990 ze státního majetku do společnosti OKD převedeny protiprávně a požádala MF ČR a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, aby podali určovací žalobu ještě do konce roku, kdy by byla její naděje na úspěch výrazně vyšší. Obě instituce ale podat žalobu odmítly.


V souvislosti s vyšetřováním kauzy OKD Piráti předložili návrh zákona, který by o 5 let prodloužil dobu, po kterou může soud vrátit majetek nepoctivě nabytý během privatizace zpátky státu.


Tiskové zprávy Pirátů ke kauze OKD - řazeno chronologicky


Ostatní mediální výstupy viz tabulka ke stažení.