AUTOR ČLÁNKU:
ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA

Rozklikávací rozpočet je systém, který umožní zveřejňování příjmů avýdajů státního rozpočtu nainternetu, ato veformátu otevřených dat. Transparentní rozpočet snahlížením až dofaktur prosazují Piráti iv nově vznikající pražské koalici. Piráti rozklikávací rozpočet navrhovali jak vroce 2017, tak vroce 2018.

Rozklikávací rozpočet je systém, který umožní zveřejňování příjmů a výdajů státního rozpočtu na internetu, a to ve formátu otevřených dat. Transparentní rozpočet s nahlížením až do faktur prosazují Piráti i v nově vznikající pražské koalici. Piráti rozklikávací rozpočet navrhovali jak v roce 2017, tak v roce 2018.


Cílem rozvoje tohoto tzv. rozklikávacího rozpočtu by měla kromě vyžadovaného členění dle vyhlášky o rozpočtové skladbě data zobrazitelná až po úroveň jednotlivých konkrétních výdajů státního rozpočtu včetně identifikace příjemce.


Naposledy drtivá většina poslanců ANO hlasovala proti hlasování o doprovodném usnesení 2018, čímž přijetí usnesení zablokovala a hlasovala v rozporu s programem, kde ANO slibovalo voličům: „Lidé mají právo vědět, jak stát nakládá s finančními prostředky a jak rozděluje vybrané daně.” Pro návrh hlasovalo 96 poslanců napříč spektrem (ODS, Piráti, SPD, KDU-ČSL, TOP09, STAN, částečně také ČSSD a KSČM), nicméně neprošel o 4 hlasy. K jeho schválení bylo potřeba 100 hlasů.


Další zdroje: