AUTOR ČLÁNKU:
ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA

Je vhodné, aby kontroly probíhaly itam, kde sehospodaří svysokými částkami pocházejícími zveřejných prostředků. Proefektivní fungování státu je třeba rozšířit pravomoci NKÚ právě tímto směrem, proto jej Piráti vsouladu sesvým programem navrhli.

Je vhodné, aby kontroly probíhaly i tam, kde se hospodaří s vysokými částkami pocházejícími z veřejných prostředků. Pro efektivní fungování státu je třeba rozšířit pravomoci NKÚ právě tímto směrem, proto jej Piráti v souladu se svým programem navrhli.


Hospodaření statutárních měst, krajů i veřejnoprávních médií by podle Pirátů měl do budoucna kontrolovat Nejvyšší kontrolní úřad. Piráti předložili Sněmovně novelu zákona o posílení jeho pravomocí. Pokračují tak v prosazování protikorupčních opatření. V současnosti může NKÚ dohlížet pouze na to, jak hospodaří stát. Kontroly na ministerstvech přitom odhalily chyby v účetnictví v řádech miliard, absenci vnitřních kontrolních mechanismů i závažné systémové nedostatky. Dohled NKÚ nad hospodařením krajů, měst i veřejnoprávních médií by měl podle Pirátů pomoci včas odhalit dotační podvody, poukázat na plýtvání s veřejnými penězi, ale i neúmyslné chyby v účetnictví.


Návrh zákona a prováděcí vyhláška:


Tiskové zprávy:


Další zdroje: