Je vhodné, aby kontroly probíhaly i tam, kde se hospodaří s vysokými částkami pocházejícími z veřejných prostředků. Pro efektivní fungování státu je třeba rozšířit pravomoci NKÚ právě tímto směrem, proto jej Piráti v souladu se svým programem navrhli.


Hospodaření statutárních měst, krajů i veřejnoprávních médií by podle Pirátů měl do budoucna kontrolovat Nejvyšší kontrolní úřad. Piráti předložili Sněmovně novelu zákona o posílení jeho pravomocí. Pokračují tak v prosazování protikorupčních opatření. V současnosti může NKÚ dohlížet pouze na to, jak hospodaří stát. Kontroly na ministerstvech přitom odhalily chyby v účetnictví v řádech miliard, absenci vnitřních kontrolních mechanismů i závažné systémové nedostatky. Dohled NKÚ nad hospodařením krajů, měst i veřejnoprávních médií by měl podle Pirátů pomoci včas odhalit dotační podvody, poukázat na plýtvání s veřejnými penězi, ale i neúmyslné chyby v účetnictví.


Návrh zákona a prováděcí vyhláška:


Tiskové zprávy:


Další zdroje: