Z iniciativy Pirátů vznikl apel na vládu, ať informuje podnikatele o dopadech evropského nařízení o ochraně osobních údajů. Zpracování realistických modelových příkladů pomůže podnikatelům se zorientovat a dát jim jistotu, že se nemusí vydat na milost a nemilost konzultačním firmám.


V květnu 2018 vstoupilo v platnost obecné nařízení Evropské komise o ochraně osobních údajů (GDPR). Jelikož bylo toto nařízení pro většinu podnikatelů i občanů velkou neznámou, Martin Jiránek, místopředseda Hospodářského výboru, se zasadil o zpracování přehledu modelových příkladů pro malé a střední firmy.


Přehled vypracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v rámci šíření informovanosti o GDPR mezi podnikateli a co největšího usnadnění přechodu na nová pravidla.


Odkaz na příručku MPO: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/podpurna-opatreni-mpo/prirucka-pro-pripravu-malych-a-strednich-firem-na-gdpr--236691/


Odkaz na média: