AUTOR ČLÁNKU:
ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA

Z iniciativy Pirátů vznikl apel navládu, ať informuje podnikatele odopadech evropského nařízení oochraně osobních údajů. Zpracování realistických modelových příkladů pomůže podnikatelům sezorientovat adát jim jistotu, že senemusí vydat namilost anemilost konzultačním firmám.

Z iniciativy Pirátů vznikl apel na vládu, ať informuje podnikatele o dopadech evropského nařízení o ochraně osobních údajů. Zpracování realistických modelových příkladů pomůže podnikatelům se zorientovat a dát jim jistotu, že se nemusí vydat na milost a nemilost konzultačním firmám.


V květnu 2018 vstoupilo v platnost obecné nařízení Evropské komise o ochraně osobních údajů (GDPR). Jelikož bylo toto nařízení pro většinu podnikatelů i občanů velkou neznámou, Martin Jiránek, místopředseda Hospodářského výboru, se zasadil o zpracování přehledu modelových příkladů pro malé a střední firmy.


Přehled vypracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v rámci šíření informovanosti o GDPR mezi podnikateli a co největšího usnadnění přechodu na nová pravidla.


Odkaz na příručku MPO: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/podpurna-opatreni-mpo/prirucka-pro-pripravu-malych-a-strednich-firem-na-gdpr--236691/


Odkaz na média: