AUTOR ČLÁNKU:
ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA

Jako první jsme vystoupili proti směrnici oautorském právu najednotném digitálním trhu. Kvůli ohrožení svobody internetu byl včervnu spuštěn web www.zachraninternet.cz, aby upozorňoval nahrozící rizika azároveň poskytl platformu všem lidem, jimž svoboda internetu není lhostejná.

Jako první jsme vystoupili proti směrnici o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Kvůli ohrožení svobody internetu byl v červnu spuštěn web www.zachraninternet.cz, aby upozorňoval na hrozící rizika a zároveň poskytl platformu všem lidem, jimž svoboda internetu není lhostejná.


V první fázi kampaně se nám povedlo zmobilizovat tolik občanů, že pod nápory mailů se europoslanci obávali že jde o boty. V první fázi hlasování také došlo k úspěchu, který byl až později odsunut. Momentálně je směrnice v trialogu, lobujeme českou vládu a chystáme se na navržení nejlepší metody transpozice směrnice do českého prostředí. Proběhly i dva happeningy, řada vystoupení v TV, téma šlo poměrně často do printu.