Jako první jsme vystoupili proti směrnici o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Kvůli ohrožení svobody internetu byl v červnu spuštěn web www.zachraninternet.cz, aby upozorňoval na hrozící rizika a zároveň poskytl platformu všem lidem, jimž svoboda internetu není lhostejná.


V první fázi kampaně se nám povedlo zmobilizovat tolik občanů, že pod nápory mailů se europoslanci obávali že jde o boty. V první fázi hlasování také došlo k úspěchu, který byl až později odsunut. Momentálně je směrnice v trialogu, lobujeme českou vládu a chystáme se na navržení nejlepší metody transpozice směrnice do českého prostředí. Proběhly i dva happeningy, řada vystoupení v TV, téma šlo poměrně často do printu.