Zavedení EET pro neplátce DPH šikanuje malé podnikatele. Mikuláš Ferjenčík proto navrhl jeho zrušení. Při běžné marži totiž nemůže jít o peníze, z kterých by se daly dělat velké daňové úniky.


  • Piráti se připojili jako spolupředkladatelé k tisku 41/0, který měl za cíl zúžit aplikaci EET jen na plátce DPH a v druhém čtení v něm opravili legislativně-technické chyby.
  • Piráti předložili tisk 222/0, který má za cíl zúžit aplikaci EET jen na plátce DPH a to v minimalistické podobě z legislativně-technického pohledu.
  • Piráti kritizují vládní návrh novely zákona o EET (tisk 205/0) v jeho základních parametrech a upozorňují na jiné kritické oblasti, které vyžadují urychlené řešení.

Tisk 41/0 byl zamítnut v 3. čtení Tisk 222/0 nebyl zatím projednání, ani jeho projednání zahájeno Tisk 205/0 neskončeno 1. čtení zákona


Další zdroje: