AUTOR ČLÁNKU:
ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA

Zavedení EET proneplátce DPH šikanuje malé podnikatele. Mikuláš Ferjenčík proto navrhl jeho zrušení. Při běžné marži totiž nemůže jít openíze, zkterých by sedaly dělat velké daňové úniky.

Zavedení EET pro neplátce DPH šikanuje malé podnikatele. Mikuláš Ferjenčík proto navrhl jeho zrušení. Při běžné marži totiž nemůže jít o peníze, z kterých by se daly dělat velké daňové úniky.


  • Piráti se připojili jako spolupředkladatelé k tisku 41/0, který měl za cíl zúžit aplikaci EET jen na plátce DPH a v druhém čtení v něm opravili legislativně-technické chyby.
  • Piráti předložili tisk 222/0, který má za cíl zúžit aplikaci EET jen na plátce DPH a to v minimalistické podobě z legislativně-technického pohledu.
  • Piráti kritizují vládní návrh novely zákona o EET (tisk 205/0) v jeho základních parametrech a upozorňují na jiné kritické oblasti, které vyžadují urychlené řešení.

Tisk 41/0 byl zamítnut v 3. čtení Tisk 222/0 nebyl zatím projednání, ani jeho projednání zahájeno Tisk 205/0 neskončeno 1. čtení zákona


Další zdroje: