AUTOR ČLÁNKU:
ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA

Piráti zopakovali volební úspěch zparlamentních voleb azískali významný podíl vzastupitelstvech velkých imenších měst. Poslali jste nás naradnice vOstravě, Brně, Praze, ale idalších velkých městech Česka. VMariánských lázních, kde jsme měli starostu již odminulého volebního období, jsme výsledek ještě zvýšili. Je tedy vidět, že vás výsledky přesvědčily. Děkujeme zadůvěru.

Piráti zopakovali volební úspěch z parlamentních voleb a získali významný podíl v zastupitelstvech velkých i menších měst. Poslali jste nás na radnice v Ostravě, Brně, Praze, ale i dalších velkých městech Česka. V Mariánských lázních, kde jsme měli starostu již od minulého volebního období, jsme výsledek ještě zvýšili. Je tedy vidět, že vás výsledky přesvědčily. Děkujeme za důvěru.


Zdroje: