AUTOR ČLÁNKU:
ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA

Základní sleva napoplatníka nebyla změněna odr. 2008. Nečinností zákonodárce vespojení svelkou dynamikou mezd vnedávných letech seautonomně zvyšovalo zdanění práce, sčímž Piráti nesouhlasí. Navrhli jsme proto slevu napoplatníka scílem snížit zdanění práce cca o1,5 %.

Základní sleva na poplatníka nebyla změněna od r. 2008. Nečinností zákonodárce ve spojení s velkou dynamikou mezd v nedávných letech se autonomně zvyšovalo zdanění práce, s čímž Piráti nesouhlasí. Navrhli jsme proto slevu na poplatníka s cílem snížit zdanění práce cca o 1,5 %.


Při projednávání sněmovního tisku 206/0 poslanci Pirátů podali několik pozměňovací návrhů. Samotný daňový balíček byl především technickou a implementační novelou a nereagoval na palčivé problémy současného nastavení daňového systému v ČR.


Pozměňovací návrh, který si kladl za cíl zvýšit základní slevu na poplatníka ze současných 24.840,- CZK / ročně na 30.000 CZK / ročně s cílem snížit zdanění práce cca o 1,5 %.


Pozměňovací návrh zvýšit slevu na poplatníka byl spolupodán Mikulášem Ferjenčíkem a poslancem za ODS Janem Skopečkem.


Pozměňovací návrh nebyl sněmovnou schválen.


Další zdroje: