Základní sleva na poplatníka nebyla změněna od r. 2008. Nečinností zákonodárce ve spojení s velkou dynamikou mezd v nedávných letech se autonomně zvyšovalo zdanění práce, s čímž Piráti nesouhlasí. Navrhli jsme proto slevu na poplatníka s cílem snížit zdanění práce cca o 1,5 %.


Při projednávání sněmovního tisku 206/0 poslanci Pirátů podali několik pozměňovací návrhů. Samotný daňový balíček byl především technickou a implementační novelou a nereagoval na palčivé problémy současného nastavení daňového systému v ČR.


Pozměňovací návrh, který si kladl za cíl zvýšit základní slevu na poplatníka ze současných 24.840,- CZK / ročně na 30.000 CZK / ročně s cílem snížit zdanění práce cca o 1,5 %.


Pozměňovací návrh zvýšit slevu na poplatníka byl spolupodán Mikulášem Ferjenčíkem a poslancem za ODS Janem Skopečkem.


Pozměňovací návrh nebyl sněmovnou schválen.


Další zdroje: