V ČR se více než 550 000 lidí nachází mimo zákon tím, že nějakým způsobem manipuluje s konopím pro vlastní potřebu, ačkoli tím nikomu neškodí. Chceme tento stav narovnat, proto jsme navrhli s veřejností i odborníky pečlivě prokonzultovaný zákon.


Návrh Pirátů dále reguluje maximální množství konopí přechovávaného pěstitelem v obydlí a mimo obydlí. Konkrétně jde o 1250 respektive 30 gramů konopné sušiny a 250 respektive 6 gramů čistého THC, tedy množství dostatečné pro rekreačního uživatele, ale příliš nízké pro běžné dealery a zcela nezajímavé pro organizovaný zločin.


Novela zákona o omamných látkách, kterou podle zadání pracovní skupiny zpracoval František Korbel, následně prošla veřejnou konzultací na webu regulacekonopi.cz a byla podrobena také kritice skupiny odborníků zabývajících se drogovou problematikou. Po zapracování častých připomínek byla předložena k projednání ve Sněmovně.


Finální podoba návrhu povoluje i bezúplatné předání 30 gramů sušiny nebo 6 gramů čistého THC jiné dospělé osobě, aby uživatelé nemuseli překračovat zákon kvůli běžnému předání hořícího jointu nebo konopné sušenky či mastičky. Toto ustanovení čelí kritice, že de facto legalizuje dealování konopí. Miroslav Kalousek se dokonce nechal slyšet, že Piráti chtějí dealovat konopí dětem před školou. Z reakcí na sociálních sítích i ze stanovisek odborníků, kteří se k návrhu vyjádřili v rámci expertního panelu, je zřejmé, že formulace "bezúplatné předání dospělé osobě" dává smysl a že jde o oprávněnou součást regulace. Objevily se však i hlasy volající po snížení tohoto limitu na co možná nejnížší přijatelné množství, k čemuž při projednávání ve Sněmovně s velkou pravděpodobností dojde.


Další zdroje: