AUTOR ČLÁNKU:
ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA

Navrhli jsme novelu exekučního řádu, jejímž smyslem je zavést krajskou působnost exekutorů aslučovat exekuce. To by rozbilo byznys mezi velkými vymahači aněkterými exekutory. Každý dlužník by měl svého jednoho exekutora vmístě bydliště. Menší věřitelé by také měli vyšší šanci vymoci své pohledávky. Zaměstnavatel dlužníka by už nemusel komunikovat sněkolika exekutory.

Navrhli jsme novelu exekučního řádu, jejímž smyslem je zavést krajskou působnost exekutorů a slučovat exekuce. To by rozbilo byznys mezi velkými vymahači a některými exekutory. Každý dlužník by měl svého jednoho exekutora v místě bydliště. Menší věřitelé by také měli vyšší šanci vymoci své pohledávky. Zaměstnavatel dlužníka by už nemusel komunikovat s několika exekutory.


Zavázali jsme se, že prosadíme rychlé řešení situace dlužníků s více exekucemi: Sloučením exekucí dle místní příslušnosti dlužníka s přiměřenou srážkou z chráněného bankovního účtu.


Předložili jsme návrh novely exekučního řádu, který zavádí princip místní příslušnosti exekutorů a slučování exekucí. Získali jsme i podporu dalších stran, takže v roce 2019 návrh prošel prvním čtením. Nyní se vyjednává výsledná podoba návrhu.


Další zdroje: