Navrhli jsme novelu exekučního řádu, jejímž smyslem je zavést krajskou působnost exekutorů a slučovat exekuce. To by rozbilo byznys mezi velkými vymahači a některými exekutory. Každý dlužník by měl svého jednoho exekutora v místě bydliště. Menší věřitelé by také měli vyšší šanci vymoci své pohledávky. Zaměstnavatel dlužníka by už nemusel komunikovat s několika exekutory.


Zavázali jsme se, že prosadíme rychlé řešení situace dlužníků s více exekucemi: Sloučením exekucí dle místní příslušnosti dlužníka s přiměřenou srážkou z chráněného bankovního účtu.


Předložili jsme návrh novely exekučního řádu, který zavádí princip místní příslušnosti exekutorů a slučování exekucí. Získali jsme i podporu dalších stran, takže v roce 2019 návrh prošel prvním čtením. Nyní se vyjednává výsledná podoba návrhu.


Další zdroje: