AUTOR ČLÁNKU:
ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA

Je to maličkost, ale člověk musí začít usebe. Prosadili jsme řadu ekologických opatření jako jsou nádoby naseparovaný odpad, častější vývoz ivýměnu plastových talířků apříborů zadřevěné.

Je to maličkost, ale člověk musí začít u sebe. Prosadili jsme řadu ekologických opatření jako jsou nádoby na separovaný odpad, častější vývoz i výměnu plastových talířků a příborů za dřevěné.


V médiích: