Usilujeme o omezení výjimek z evropských limitů znečištění ovzduší pro velké uhelné elektrárny. Chráníme zdroj pitné vody a připravili jsme návrh změny vodního zákona, který by omezil hazardování s řadou zdrojů pitné vody v ČR. Také usilujeme o zkvalitnění ochrany před ekologickými újmami.


Piráti chtějí, aby se do jednání o ekologické újmě mohly zapojovat i občanské spolky. Ty byly z procesu vždy vyloučeny dodatečnými návrhy v Senátu.


Předsedkyně výboru pro životní prostředí Dana Balcarová podala dva pozměňovací návrhy. První má rozšířit působnost zákona o nové chráněné druhy. Druhý má směřovat k ochraně půdy, aby v případě jejího znečištění například při havárii ukládal viníkům povinnosti při zlepšení její kvality.