AUTOR ČLÁNKU:
ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA

Usilujeme oomezení výjimek zevropských limitů znečištění ovzduší provelké uhelné elektrárny. Chráníme zdroj pitné vody apřipravili jsme návrh změny vodního zákona, který by omezil hazardování sřadou zdrojů pitné vody vČR. Také usilujeme ozkvalitnění ochrany před ekologickými újmami.

Usilujeme o omezení výjimek z evropských limitů znečištění ovzduší pro velké uhelné elektrárny. Chráníme zdroj pitné vody a připravili jsme návrh změny vodního zákona, který by omezil hazardování s řadou zdrojů pitné vody v ČR. Také usilujeme o zkvalitnění ochrany před ekologickými újmami.


Piráti chtějí, aby se do jednání o ekologické újmě mohly zapojovat i občanské spolky. Ty byly z procesu vždy vyloučeny dodatečnými návrhy v Senátu.


Předsedkyně výboru pro životní prostředí Dana Balcarová podala dva pozměňovací návrhy. První má rozšířit působnost zákona o nové chráněné druhy. Druhý má směřovat k ochraně půdy, aby v případě jejího znečištění například při havárii ukládal viníkům povinnosti při zlepšení její kvality.