I díky tlaku Pirátů se rozšíří činnost potravinových bank a jedná se o jejich systémové podpoře. Piráti dlouhodobě vaří nedělní guláše pro potřebné a využívají suroviny právě z potravinových bank.


Patrně i v důsledku tohoto tlaku bylo přislíbeno zdvojnásobení dotací na další rok. Piráti ovšem téma nadále sledují - slibovaná systémová podpora zajišťovaná Ministerstvem zemědělství totiž není jistá.


Problematiku proto O. Richterová zařadila na další jednání Výboru pro sociální politiku a bude se jí nadále věnovat se snahou, aby MPSV zařadilo potravinovou pomoc do volitelných základních činností u všech typů sociálních služeb.


Zdroje: