AUTOR ČLÁNKU:
ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA

V souladu sprogramem sePiráti zasazovali odiskuzi sevšemi aktéry vsoučasném českém porodnictví, tedy is rodičkami as porodními asistentkami. Osobní účastí naakcích věnovaných pozitivní podpoře porodů azorganizováním semináře sezdravotníky veSněmovně Piráti přispívali kšíření povědomí oosvědčených postupech doporučovaných WHO.

V souladu s programem se Piráti zasazovali o diskuzi se všemi aktéry v současném českém porodnictví, tedy i s rodičkami a s porodními asistentkami. Osobní účastí na akcích věnovaných pozitivní podpoře porodů a zorganizováním semináře se zdravotníky ve Sněmovně Piráti přispívali k šíření povědomí o osvědčených postupech doporučovaných WHO.


Praxe řady pracovišť v ČR je s nimi bohužel v rozporu, a také lékařům nezbývá často čas na skutečně komplikované případy.


V médiích: