V souladu s programem se Piráti zasazovali o diskuzi se všemi aktéry v současném českém porodnictví, tedy i s rodičkami a s porodními asistentkami. Osobní účastí na akcích věnovaných pozitivní podpoře porodů a zorganizováním semináře se zdravotníky ve Sněmovně Piráti přispívali k šíření povědomí o osvědčených postupech doporučovaných WHO.


Praxe řady pracovišť v ČR je s nimi bohužel v rozporu, a také lékařům nezbývá často čas na skutečně komplikované případy.


V médiích: