AUTOR ČLÁNKU:
ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA

Prosadili jsme, aby sevolby areferenda mohly konat vestejnou dobu ave stejných volebních místnostech. Souběh místních referend, krajských referend arůzných typů voleb ušetří územním samosprávám miliony korun azvýší účast vreferendech. Novelu navrhl Pirát Vojtěch Pikal.

Prosadili jsme, aby se volby a referenda mohly konat ve stejnou dobu a ve stejných volebních místnostech. Souběh místních referend, krajských referend a různých typů voleb ušetří územním samosprávám miliony korun a zvýší účast v referendech. Novelu navrhl Pirát Vojtěch Pikal.


Poslanecká sněmovna potvrdila novelu předloženou místopředsedou Poslanecké sněmovny Vojtěchem Pikalem, která umožní, aby se volby a referenda mohly konat ve stejnou dobu a ve stejných volebních místnostech. Souběh místních referend, krajských referend a různých typů voleb ušetří územním samosprávám miliony korun a zvýší účast v referendech.


„Návrh Pirátské strany povede ke zjednodušení souběhu referend a voleb, snížení finanční zátěže obecních rozpočtů a současně lépe naplní účel zákona o místním referendu. Souběžné konání místních referend má vést k vyšší účasti na hlasování, a tedy i k vyšší platnosti a závaznosti rozhodnutí přijatých v místním referendu,“ vysvětlil Pikal.


Změnu se podařilo prosadit v rámci technických oprav volebních zákonů, které byly navrženy po zkušenostech s problematickým sčítáním hlasů v parlamentních volbách v roce 2017. Novela původně měla vstoupit v platnost již před loňskými senátními volbami, ale Senát PČR ji Sněmovně vrátil s drobnými opravami. Sněmovna s nimi dnes vyslovila souhlas.


Možnosti souběhu referend s volbami využili již při volbách do evropského parlamentu tři obce. Díky vysoké účasti tak byla tato referenda platná a jejich výsledky jsou závazné; obce zároveň ušetřili nemalé prostředky na organizaci.


Další zdroje: