Prosadili jsme, aby se volby a referenda mohly konat ve stejnou dobu a ve stejných volebních místnostech. Souběh místních referend, krajských referend a různých typů voleb ušetří územním samosprávám miliony korun a zvýší účast v referendech. Novelu navrhl Pirát Vojtěch Pikal.


Poslanecká sněmovna potvrdila novelu předloženou místopředsedou Poslanecké sněmovny Vojtěchem Pikalem, která umožní, aby se volby a referenda mohly konat ve stejnou dobu a ve stejných volebních místnostech. Souběh místních referend, krajských referend a různých typů voleb ušetří územním samosprávám miliony korun a zvýší účast v referendech.


„Návrh Pirátské strany povede ke zjednodušení souběhu referend a voleb, snížení finanční zátěže obecních rozpočtů a současně lépe naplní účel zákona o místním referendu. Souběžné konání místních referend má vést k vyšší účasti na hlasování, a tedy i k vyšší platnosti a závaznosti rozhodnutí přijatých v místním referendu,“ vysvětlil Pikal.


Změnu se podařilo prosadit v rámci technických oprav volebních zákonů, které byly navrženy po zkušenostech s problematickým sčítáním hlasů v parlamentních volbách v roce 2017. Novela původně měla vstoupit v platnost již před loňskými senátními volbami, ale Senát PČR ji Sněmovně vrátil s drobnými opravami. Sněmovna s nimi dnes vyslovila souhlas.


Možnosti souběhu referend s volbami využili již při volbách do evropského parlamentu tři obce. Díky vysoké účasti tak byla tato referenda platná a jejich výsledky jsou závazné; obce zároveň ušetřili nemalé prostředky na organizaci.


Další zdroje: